mps-ecas.jpg

Pagina 1 van 4

Graag vernemen wij uw mening over de audit die wij onlangs voor u hebben uitgevoerd. De vragen hebben betrekking over MPS-ECAS in het algemeen, de auditor en de uitgevoerde audit.
De enquete duurt enkele minuten en bestaat uit 4 onderdelen.

De meeste vragen in deze enquête kunt u beantwoorden door een keuzemogelijkheid aan te klikken. Als gevraagd wordt om een cijfer te geven van 1 tot 5, dan is 1 de laagste (slechtste) en 5 de hoogste (beste) waardering. Indien u een lage waardering geeft wordt u tevens gevraagd om een toelichting te geven (dit is optioneel). Velden met een (*) zijn verplichte velden.

ALGEMEEN

Hoe vindt u de correspondentie met betrekking tot de gemaakte afspraken? (*)

kies a.u.b. een waarde
Wat vindt u van de informatie voorafgaand aan de audit? (*)

kies a.u.b. een waarde
Wat vindt u van de flexibiliteit van de MPS-ECAS medewerkers bij het maken van de afspraken? (*)

kies a.u.b. een waarde
Wat vindt u van het telefonische contact met MPS-ECAS? (*)

kies a.u.b. een waarde
Wilt u een toelichting geven op de lage waardering(en) in dit hoofdstuk?

Ongeldige invoer

AUDITOREN

Hoe heeft u de auditor ervaren ten aanzien van zijn/haar opstelling en houding? (*)

kies a.u.b. een waarde
Hoe heeft u de auditor ervaren ten aanzien van zijn/haar praktische instelling? (*)

kies a.u.b. een waarde
Hoe heeft u de auditor ervaren ten aanzien van zijn/haar materiedeskundigheid? (*)

kies a.u.b. een waarde
Wat vindt u van de begrijpelijkheid van de tekortkomingenrapporten? (*)

kies a.u.b. een waarde
Wat vindt u van de toegevoegde waarde van de audit? (*)

kies a.u.b. een waarde
Vindt u dat er tijdens de audit voldoende doorgevraagd werd? (*)

kies a.u.b. een waarde
Hoe heeft u het begin- en eindgesprek ervaren? (*)

kies a.u.b. een waarde
Hoe heeft u de sfeer ervaren tijdens de audit? (*)

kies a.u.b. een waarde
Wilt u een toelichting geven op de lage waardering(en) in dit hoofdstuk?

Ongeldige invoer

AUDIT

Welke audit is er onlangs bij u uitgevoerd (bij een gecombineerde audit graag de certificaten aanklikken)? (*)

Maak één of meerdere keuzes
Ander schema

Wilt u de naam van het schema invullen
Wat vindt u van het tijdstip van verzenden van het auditplan? (*)

kies a.u.b. een waarde
Wat vindt u van het tijdstip van verzenden van het auditrapport? (*)

kies a.u.b. een waarde
Wat vindt u van de inhoud van het auditrapport? (*)

kies a.u.b. een waarde
Wilt u een toelichting geven op de lage waardering(en) in dit hoofdstuk?

Ongeldige invoer

AFSLUITING

Wij willen u hartelijk danken voor het invullen van onze enquête. Heeft u nog opmerkingen die u wilt toevoegen? Bijvoorbeeld over de vragenlijst, de auditor, de audit, MPS-ECAS of iets geheel anders? Dan kan dat hieronder:

Ongeldige invoer
U mag hieronder uw bedrijfsgegevens invullen, maar dit is niet verplicht
Bedrijfsnaam

Ongeldige invoer
Contactpersoon

Ongeldige invoer
Telefoonnummer

Ongeldige invoer
Plaats

Ongeldige invoer
Datum audit

Ongeldige invoer
Verzendcode (*)
Verzendcode
Toon andere code
Tik de verzendcode juist over
Verzend


SEITE 1 von 4

Gerne erfahren wir Ihre Meinung zu dem Audit, das wir unlängst für Sie durchgeführt haben. Die Fragen beziehen sich auf MPS-ECAS im Allgemeinen, den Prüfer und das durchgeführte Audit.
Die Umfrage dauert wenige Minuten und besteht aus 4 Teilen.

Die meisten Fragen dieser Umfrage können Sie durch Anklicken einer Auswahlmöglichkeit beantworten. Wenn Sie um Angabe einer Zahl zwischen 1 und 5 gebeten werden, ist 1 die niedrigste (schlechteste) und 5 die höchste (beste) Bewertung. Wenn Sie eine niedrige Bewertung geben, werden Sie außerdem um eine Erläuterung gebeten (diese ist optional). Mit (*) gekennzeichnete Felder sind obligatorische Felder.

ALLGEMEINES

Wie finden Sie die Korrespondenz bezüglich der vereinbarten Termine? (*)

Bitte beantworten Sie die Frage mit einer Bewertung
Wie finden Sie die Informationen vor dem Audit? (*)

Bitte beantworten Sie die Frage mit einer Bewertung
Was halten Sie von der Flexibilität der MPS-ECAS-Mitarbeiter bei der Vereinbarung von Terminen? (*)

Bitte beantworten Sie die Frage mit einer Bewertung
Wie finden Sie den telefonischen Kontakt mit MPS-ECAS? (*)

Bitte beantworten Sie die Frage mit einer Bewertung
Möchten Sie die niedrige(n) Bewertung(en) in diesem Abschnitt erläutern?

Ungültige Eingabe

PRÜFER

Wie haben Sie den Prüfer bezüglich seiner Einstellung und Haltung erlebt? (*)

Bitte beantworten Sie die Frage mit einer Bewertung
Wie haben Sie den Prüfer bezüglich seiner praktischen Einstellung erlebt? (*)

Bitte beantworten Sie die Frage mit einer Bewertung
Wie haben Sie den Prüfer bezüglich seiner Materialkenntnisse erlebt? (*)

Bitte beantworten Sie die Frage mit einer Bewertung
Was halten Sie von der Verständlichkeit der Mängelberichte? (*)

Bitte beantworten Sie die Frage mit einer Bewertung
Was halten Sie von dem Mehrwert des Audits? (*)

Bitte beantworten Sie die Frage mit einer Bewertung
Finden Sie, dass während des Audits ausreichend nachgefragt wurde? (*)

Bitte beantworten Sie die Frage mit einer Bewertung
Wie haben Sie das Einleitungs- und Abschlussgespräch erlebt? (*)

Bitte beantworten Sie die Frage mit einer Bewertung
Wie haben Sie die Atmosphäre während des Audits erlebt? (*)

Bitte beantworten Sie die Frage mit einer Bewertung
Möchten Sie die niedrige(n) Bewertung(en) in diesem Abschnitt erläutern?

ungültige Eingabe

AUDIT

Welke audit is er onlangs bij u uitgevoerd (bij een gecombineerde audit graag de certificaten aanklikken)? (*)

Maak één of meerdere keuzes
Sonstiger plan

Geben Sie den Namen des Systems
Wie finden Sie den Zeitpunkt des Versendens des Auditplans? (*)

Bitte beantworten Sie die Frage mit einer Bewertung
Wie finden Sie den Zeitpunkt des Versendens des Auditberichts? (*)

Bitte beantworten Sie die Frage mit einer Bewertung
Wie finden Sie den Inhalt des Auditberichts? (*)

Bitte beantworten Sie die Frage mit einer Bewertung
Möchten Sie die niedrige(n) Bewertung(en) in diesem Abschnitt erläutern?

ungültige Eingabe

ABSCHLUSS

Wir möchten Ihnen herzlich für das Ausfüllen unserer Umfrage danken. Haben Sie noch Anmerkungen, die Sie ergänzen möchten? Beispielsweise zu Fragenliste, Prüfer, Audit, MPS-ECAS oder etwas vollkommen anderes? Ihre Anmerkungen können Sie unten eintragen.

ungültige Eingabe
Unten können Sie Angaben zu Ihrem Betrieb machen, aber das ist nicht vorgeschrieben
Name des Betriebs

ungültige Eingabe
Ansprechperson

ungültige Eingabe
Telefonnummer

ungültige Eingabe
Ort

ungültige Eingabe
Datum des Audits

ungültige Eingabe
Absendecode (*)
  Absendecode
Anderen Code anzeigen
Bitte die richtige Versand Code füllen
Senden


Kosten MY-MPS

MY-MPS is een klantenportal met een registratieprogramma dat door MPS is ontwikkeld. Hierdoor is het mogelijk om MY-MPS voor een unieke prijs aan te bieden.

De periode versie (op 4-wekelijkse basis) van MY-MPS is voor onze klanten gratis. Voor de dagregistratie versie rekenen wij €300,- per jaar en eventueel aanvullend per extra (deel)registratie €100,-

Teams