mps-ecas.jpg

IFS (International Food Standard)

De International Food Standard, ook wel bekend als IFS Food, is een standaard op het gebied van voedselveiligheid. Het schema is opgesteld door HDE, de Duitse brancheorganisatie van distributeurs van voedingsmiddelen. Alleen toeleveranciers die aantoonbaar voldoen aan IFS normen mogen aan Duitse en Franse retailers leveren. IFS-certificering kan de operationele efficiëntie en productkwaliteit verbeteren. Dit bespaart geld en vermindert aansprakelijkheidsrisico's. Binnen IFS wordt gewerkt met zogenaamde "knock-out-criteria". Deze criteria zijn:

  • verantwoordelijkheid van het senior management;
  • monitoringssysteem voor elke CCP;
  • persoonlijke hygiëne;
  • grondstofspecificaties;
  • eindproductspecificaties (recepturen);
  • management van productvreemde delen;
  • traceerbaarheid;
  • interne audits;
  • procedure voor het terughalen van producten en recalls;
  • corrigerende acties.

Wanneer een leverancier niet voldoet aan één van deze criteria, wordt deze automatisch niet gecertificeerd. Het resultaat van de IFS audit is het eindresultaat van de beoordeling. De frequentie van de audits wordt bepaald door het behaalde resultaat en de risico-klasse van het product. De IFS Food versie 6 bevat eisen op het gebied van food defense. Bedrijven dienen een fooddefenseplan opgesteld en geïmplementeerd te hebben.