mps-ecas.jpg

On the Way to Planetproof open en bedekte teelten

Er is een groot aantal bedrijven dat plantaardige producten teelt onder On the Way to Planetproof certificering. Op bijna 2.200 hectare wordt een ruim assortiment On the Way to Planetproof gecertificeerde groenten en fruit verbouwd. In de bedekte teelt gaat het onder meer om tomaten, taugé komkommers, aubergines, witlof, paprika's en paddenstoelen. Ook in de open teelten is er een ruim assortiment: aardappelen, andijvie, sla (frisée, ijsberg, salanovo, rucola, baby leaf), spinazie, bladselderij, kruiden, prei, kool (bloemkool, spitskool, boerenkool, paksoi, Chinese kool), peen en fruit (appels, peren, kersen, pruimen, blauwe bessen).

De boomkwekerijsector kent ook veel bedrijven die telen volgens On the Way to Planetproof criteria: 62 bedrijven op 2.087 hectare. Het betreft dan laan- en parkbomen, bos- en haagplantsoen, coniferen, heesters, klimplanten, rozen, vruchtbomen en waterplanten. On the Way to Planetproof gecertificeerde producten uit open en bedekte teelten zijn duurzamer geproduceerd.

De On the Way to Planetproof certificatieschema's voor open en bedekte teelten borgen dat telers hun gecertificeerde producten telen op basis van belangrijke duurzaamheidsthema's:

• Gewasbescherming (beperking middelen en inzet biologische middelen)
• Water en nutriënten (beperking van watergebruik en meststoffen)
• Hygiëne
• Beperking van emissies (CO2, lachgas)
• Energie (beperking gebruik, en gebruik groene energie)
• Lichthinder (minimaal 95% lichtafscherming)
• Afval (verplichte afvalscheiding)
• Verpakkingen (pvc niet toegestaan)
• Werkomstandigheden (controle op CAO, ARBO, veiligheid, cursussen)

Keuze voor duurzamere kwaliteit
De duurzamere On the Way to Planetproof teeltwijze heeft directe invloed op de wijze van produceren en het managen van bedrijfsprocessen in de agro/food sector. Uiteindelijk komt dat ook ten goede aan de kwaliteit van de producten en krijgen consumenten de keuze voor een duurzamer en kwalitatief uitstekend product.

Offerte

Voor het aanvragen van een offerte verwijzen wij u naar het offerte aanvraagformulier

Meer informatie?

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met MPS-ECAS,  tel. 0174 615 715.

Meer informatie over On the Way to Planetproof (en de certificatieschema's) kunt u hier vinden.