Met AH Beter voor Natuur & Boer is er een volgende stap genomen in verduurzaming van de teelt en de bedrijfsvoering. Het programma is ontwikkeld in samenspraak met telers en leveranciers en is gebouwd op een langdurige samenwerking en wederzijds vertrouwen. Bovendien biedt het transparantie in de AGF-keten. Klanten kunnen zien waar producten vandaan komen, hoe ze zijn gemaakt en wie de telers zijn in de gehele keten van ‘land tot klant’.

‘Beter’ betekent voor…

… de natuur: werken aan natuur-positieve landbouw door het vergroten van de biodiversiteit en te werken aan een weerbare gezonde bodem door impact op het klimaat te verlagen.
… de boer: het werken aan een duurzame, langdurige samenwerking met een gezond verdienmodel voor alle betrokken partijen als uitgangspunt.

Aan dit programma kan alleen worden deelgenomen wanneer er bij de aanvraag een akkoord van de serviceprovider kan worden meegestuurd waaruit blijkt dat de organisatie in aanmerking komt voor deze add-on.

Kenmerken

Add-on op GLOBALG.A.P.

Werken aan verduurzaming

Werken aan duurzame relatie