De Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven (KPMB) is schemabeheerder van het certificatieschema en heeft als doel een verdere professionalisering van de branche.

Kenmerken

Verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening

Verhogen van het imago van de branche

Zorg dragen voor de veiligheid van mens en milieu

Inzichtelijk maken/aantonen dat men voldoet aan de wetgeving bij het uitvoeren van werkzaamheden

Opslaan en vervoer van biociden

Voldoen aan de relevante wettelijke opleidingseisen

Nadruk leggen op de toepassing van IPM om het gebruik van biociden te verminderen en zo mogelijk te voorkomen