In paragraaf 2.7 is een inspanningsverplichting opgenomen voor deelname aan het onderzoek naar resistentie bij de Wageningen Universiteit en Research (WUR). Dit is dus geen uitvoeringsverplichting. Deze inspanningsverplichting geldt voor locaties en gebieden waar weinig bekend is over mogelijke resistentie en regio’s met bestaande resistentie. Informatie over de deelname aan dit onderzoek en de resistentieontwikkeling in de verschillende gebieden is beschikbaar via www.bruinerat.nl.