Niemand mag in Nederland zomaar gewasbeschermingsmiddelen (ook wel bestrijdingsmiddelen genoemd) verkopen. Dat is ook maar goed ook, want onverantwoord gebruik kan nadelige effecten met zich meebrengen voor mens, dier en milieu. Om in Nederland gewasbeschermingsmiddelen op de markt te brengen, zijn diverse voorschriften van toepassing. Zo moet het product zijn toegelaten door het College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (zie ook website Ctgb). Om het middel vervolgens te mogen verkopen, geldt sinds 1996 de verplichting om als persoon te beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid (zie ook website Bureau Erkenningen). Sinds 2010 geldt voor iedereen die professionele gewasbeschermingsmiddelen op de markt wil brengen de algemeen verbindend verklaring van het CDG-certificatieschema (voor aanvullende informatie, zie elders op deze site).