Alle bedrijven die op Nederlands grondgebied actief zijn, dienen zich te houden aan de Nederlandse wetgeving. Dus bedrijven die in Nederland professionele gewasbeschermingsmiddelen op de markt willen brengen (en niet onder de vrijstellingen vallen), dienen sinds 1 januari 2010 te beschikken over een geldig CDG certificaat én aangemeld te zijn bij de Stichting CDG.