Indien het bedrijf de mogelijkheid wenst te behouden om rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen rodenticiden te kunnen gebruiken, is het bedrijf per 1 januari 2017 verplicht om zich te certificeren conform het certificatieschema ‘IPM Rattenbeheersing’. Het bedrijf kiest er dan voor om Integrated Pest Management (IPM) als basisprincipe te hanteren voor alle werkzaamheden rondom de beheersing van ratten. Dit brengt met zich mee dat op elke (project)locatie volgens dit principe wordt gewerkt. Op deze locaties zal derhalve in één van de IPM stappen worden gewerkt. Tijdens een audit zullen één of enkele van deze locaties worden bezocht om na te gaan of conform het certificatieschema wordt gewerkt.