Het buitengebruik geldt voor terrein rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen. Het gebruik van rodenticiden is niet toegelaten op percelen of overige (on)verharde terreinen.
Artikel 8.5.5 sub e schrijft: “Het biocide wordt uitsluitend toegepast in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen.”
Artikel 8.5.5. sub g schrijft: “Bij de toepassing van biociden op andere terreinen dan natuurgebieden bepaalt de professional op basis van de risico-inventarisatie als bedoeld in art. 6.1 of buitengebruik verantwoord is met het oog op risico’s voor mens en dier en zo ja, op welke maximale afstand tot de buitengevel van een gebouw de biociden kunnen worden
geplaatst.”
In het interpretatiedocument is voor deze beide subartikelen een nadere toelichting opgenomen.