Een certificaat zonder controle heeft voor de ‘buitenwereld’ weinig waarde. Daarom zullen controles worden uitgevoerd om na te gaan of bedrijven een CDG certificaat waardig zijn. De controle op naleving van het CDG certificaat is uitbesteed aan een certificerende instelling (CI). De CI’s die een CDG certificaat kunnen verstrekken is onder andere MPS-ECAS.

Voor het CDG certificaat zullen jaarlijks aangekondigde controles worden uitgevoerd. Bij een bedrijf met meerdere vestigingen wordt een controleschema opgesteld, waarin staat hoe vaak welke locatie bezocht gaat worden. In drie jaar tijd zullen alle vestigingen tenminste één keer bezocht worden.