ecas_tomaten.jpg

College van Deskundigen

Voor MPS-ECAS is het van groot belang om onafhankelijk, onpartijdig en objectief haar werk te kunnen doen. Om dat te realiseren en te bewaken heeft MPS-ECAS het College van Deskundigen (CvD) ingesteld.

Het CvD is een adviesorgaan van de directeur van MPS-ECAS waarin alle belanghebbenden bij de door MPS-ECAS gecertificeerde certificatieschema's en normen de gelegenheid hebben tot inspraak. Belangrijkste taak daarbij is het ondersteunen van MPS-ECAS bij het ontwikkelen van haar beleid met betrekking tot onpartijdigheid van haar certificatieactiviteiten. Verder kan het CvD gevraagd en ongevraagd adviezen geven en in actie komen als de objectiviteit, onpartijdigheid of onafhankelijkheid van MPS-ECAS in gevaar komt. Het CvD is samengesteld uit organisaties die een belang hebben bij de activiteiten van MPS-ECAS. De organisaties worden vertegenwoordigd door de volgende personen (tussen haakjes leest u welke belangen zij vertegenwoordigen):

Het College van Deskundigen bestaat uit de volgende personen:

 • Dhr. G. Franke, VBN (Bloemenveilingen)
 • Dhr. J.W.E. van Lanschot, Stichting CDG (schema-eigenaar)
 • Dhr. S van Oers, KAVB (sierteeltbedrijven, m.n. bollenteelt)
 • Dhr. A. Wielink, The Greenery BV (Groente-, en fruitveilingen, voedselveiligheid)
 • Dhr. A.W.M. Meis, LTO-Glaskracht(groente-, en siertelers)
 • Dhr. C.M. de Ruijter, AGRODIS (Leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen)
 • Dhr. E. Roozen, VHG (ondernemers in het groen)
 • Dhr. L. Meijer, JUMBO (retail)
 • Dhr. H. Beek, MPS (Schemabeheerder duurzaamheid & Milieu in sierteelt/tuinbouw)
 • Dhr. S de Frankrijker, (LTO Nederland vakgroep Bomen en Vaste planten)
 • Dhr. J.J.B. Wolbert, ECAS (toetsing conformiteit)