mps-ecas.jpg

*|MC:SUBJECT|*
Ontwikkelingen MPS-ABC
Nieuwe bijeenkomsten MPS-Klantenpanel


Tijdens het eerste MPS-klantenpanel op 5 juli jl. stonden de ontwikkelingen rondom MPS-ABC centraal. Jan Kamphof (Interim manager Beheer & Ontwikkeling MPS) schetste de visie van MPS op dit schema voor de (nabije) toekomst. Input vanuit het MPS-Klantenpanel is gebruikt om MPS-ABC verder te ontwikkelen. MPS wil blijven aansluiten op de behoeften en wensen van klanten en de markt. Daarom vinden er nieuwe bijeenkomsten plaats van het panel om de verdere ontwikkelingen te toetsen. Daarnaast zullen er online bijeenkomsten georganiseerd worden voor buitenlandse leden van het MPS-Klantenpanel. 

Wilt u meepraten en meebeslissen over het nieuwe MPS-ABC? Meld u dan nu aan als lid van het MPS-Klantenpanel en neem deel aan een van de volgende bijeenkomsten: 
MPS-Klantenpanel: MPS-ABC 3.0
Datum: Woensdag 10 oktober 2018
Tijdstip: 15:00-17:00 uur
Locatie: MPS, De Lier
Doelgroep: Handelaren, Retail, Brancheorganisaties, Stakeholders
 
MPS-Klantenpanel: MPS-ABC 3.0
Datum: Woensdag 17 oktober 2018
Tijdstip:15:00-17:00 uur
Locatie: MPS, De Lier
Doelgroep: Kwekers
Huidige leden van het MPS-Klantenpanel ontvangen deze week een persoonlijke uitnodiging voor deze bijeenkomst. 

Aanmelden voor het MPS-Klantenpanel of heeft u vragen? Neem contact op met Eveline van Hooren via e-mail of tel. +31 (0)6 10 08 94 24.
MPS-SQ omarmd door Duitse retail
 
Goede arbeidsomstandigheden spelen voor veel consumenten een belangrijke rol. Men wordt steeds kritischer als het gaat om teeltwijze en herkomst van het product binnen de sierteelt. Ook internationale supermarktketens focussen zich, naast milieueisen, steeds vaker op de sociale aspecten van de bedrijfsvoering.
 
MPS heeft een uitgebreid schema ontwikkeld om goede arbeidsomstandigheden binnen een bedrijf te borgen. Als aan alle eisen van dit schema wordt voldaan ontvangt de kweker het MPS-Socially Qualified certificaat. Deze certificering gaat verder dan een risicobeoordeling zoals GRASP, en toont aan dat de kweker op het hoogste niveau presteert wat betreft arbeidsomstandigheden en sociale aspecten.

 
MPS-SQ is al jaren bekend bij internationale supermarktketens. MPS heeft de afgelopen maanden een lobby gevoerd om met name Duitse supermarkten te wijzen op deze certificering, en dat deze erkend zou moeten worden als (hoogstaand) alternatief.
 
Nu al hebben een aantal supermarkten zoals Aldi Süd, COOP en LIDL MPS-SQ geaccepteerd, en we zijn er van overtuigd dat andere supermarkten op korte termijn zullen volgen.
 
Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met Remco Jansen, e-mail: .
Rabo Impactlening; speciaal voor duurzame koplopers en ondernemers

MPS-ABC deelnemers met niveau A+ of deelnemers aan ProductProof tonen aan dat ze aan de hoogste milieu- en duurzaamheidseisen voldoen. Hierdoor komen ze in aanmerking voor de Rabo Impactlening. Met de Rabo Impactlening geeft de Rabobank een rentekorting aan bedrijven en organisaties die ondernemen met een duurzame of maatschappelijke impact; de Rabobank wil duurzaam ondernemen extra stimuleren en geeft daarom een rentekorting tot 0,65% op nieuwe zakelijke leningen. 
“Sinds 1 augustus 2018 zijn we bezig met de vierde fundingtranche van de Europese Investeringsbank (250 miljoen, waarvan 25 miljoen is gereserveerd voor de glastuinbouw). We ervaren veel interesse voor de Impactlening en kunnen dus gerust zeggen dat het goed loopt.”, aldus Hans Rouwenhorst, Senior Productspecialist Rabobank Nederland.


Voor meer informatie klik hier

 
Instructievideo’s registratie MPS-ABC

MPS faciliteert deelnemers aan MPS-ABC en  MPS-ProductProof op een zo efficiënt en eenvoudig mogelijke wijze hun verbruik te registeren. 
Wanneer u gebruik maakt van Actres Basisregistratie (perioderegistratie) of Actres Top (dagregistratie) en hier vragen over heeft kunt u tegenwoordig ook onze instructievideo’s raadplegen met handige tips & tricks. U kunt de instructievideo’s hier vinden. Nog dit jaar zullen de video's ook in het Engels beschikbaar zijn.
Natuurlijk staat ons Service & Support team ook altijd voor u klaar via of tel. +31 (0) 174 615 715.

MPS-ABC 

Jaarlijkse evaluatie van normen MPS-ABC

MPS-ABC deelnemers registeren hun verbruik op verschillende milieuthema’s, namelijk gewasbescherming, meststoffen, energie en afval. Hierdoor kunnen kwekers de markt, overheid en samenleving laten zien hoe duurzaam ze produceren. Daarnaast levert registratie waardevolle informatie op.

In het MPS-ABC systeem worden de normen bepaald op basis van het verbruik van de deelnemende bedrijven. Jaarlijks worden er analyses uitgevoerd om te bepalen of de normen nog voldoen en worden deze indien nodig aangepast . Deze aanpassingen zijn soms een aanscherping van de normen, maar soms ook een verruiming. Dit kan per registratiethema verschillen. MPS stelt deze normen vast in overleg met het College van Belanghebbenden van MPS (hierin hebben diverse vertegenwoordigers uit de sector zitting). 

De aanpassing van deze normen wordt in principe vanaf periode 11 ingevoerd (dit jaar: 8 oktober- 4 november 2018). De deelnemende bedrijven worden per e-mail ingelicht over de technische details vóór het begin van periode 11. De reden voor de jaarlijkse aanpassing is dat MPS-ABC een uitdagend schema blijft met een goede verhouding tussen MPS-A, B en C. Vandaar dat we de normen regelmatig evalueren en streven naar maximaal 80% MPS-A.

De volledige impact van de normaanpassing is pas na één jaar zichtbaar, kortom in 2019 na periode 10. De gedeeltelijke impact zal uiteraard al merkbaar zijn in de kwalificaties vanaf begin 2019. We raden dan ook aan om de eerste kwalificatie van 2019 goed te bekijken, zodat indien nodig geanticipeerd kan worden op de wijzigingen in de normen.

Bij vragen hierover of over de MPS-ABC score kan altijd contact opgenomen worden met MPS Service & Support via of tel. +31 (0) 174 615 715.
Het MPS-vignet; heeft u alles op orde?

Op 23 augustus 2017 is het uniforme MPS-vignet geïntroduceerd. Dit vignet is in de plaats gekomen van een veelvoud aan MPS-vignetten en logo’s die tot op dat moment in de sierteeltsector werden gebruikt. In combinatie met het interactieve platform www.volgjebloemofplant.nl , draagt het uniforme MPS-vignet bij aan uniforme werkwijze en labeling van producten afkomstig van MPS gecertificeerde bedrijven, en biedt het de consument transparantie.


 
De oude vignetten mogen tot en met het einde van dit jaar gebruikt worden. Vanaf 1 januari 2019 mogen de oude vignetten van de betreffende certificaten niet meer gebruikt worden voor de lopende zaken, waaronder verpakkingen, plantenstekers etc.


Hier vindt u meer informatie.
Bedrijf in beeld: Valto 
 

MPS-ECAS is een certificeringsorganisatie die onafhankelijke audits uitvoert. MPS-ECAS houdt zich bezig met product-, systeem- en inspectiecertificatie zowel in Nederland als in het buitenland. Een innovatief bedrijf waar MPS-ECAS al jaren de ISO-certificering en CDG-certificering (distributie in gewasbeschermingsmiddelen) voor verzorgt is Valto.

Valto houdt zich sinds 2005 bezig met het ontwikkelen van een middel tegen het PEPMV Virus (pepinomozaïekvirus). Dit virus is een zeer besmettelijk virus voor tomatenplanten en is zeer moeilijk te bestrijden. De afgelopen tien jaar zijn er talloze proeven geweest en is er meer dan 10.000 ha behandeld met deze ‘griepprik voor tomaten’; het middel V10. “Een positief neveneffect dat na al deze jaren studie naar voren kwam, is het feit dat  planten, die onder de juiste omstandigheden met V10 worden behandeld, meer vruchten produceren en ook nog eerder in het proces”, aldus Thorben Looije, eigenaar van Valto.

Sinds juni is het middel door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) definitief toegelaten. Er is inmiddels wereldwijd interesse. “We zijn  ook bezig onze biologische aanpak op andere gewassen te testen. Er lopen proeven in komkommers  om op eenzelfde wijze het komkommerbontvirus aan te pakken”,  aldus Looije. “De eerste resultaten zijn veelbelovend. Daarnaast hopen we in de toekomst nog veel meer problemen voor de telers op te lossen op deze duurzame manier.”

Meer informatie hierover of over certificering via MPS-ECAS? Neem contact op met Mark van Erp via .

Workshop Duurzame Sierteelt
Op maandag 10 september jl. vond het toekomstbestendigheidscongres voor de sierteeltketen plaats in het World Horti Center in Naaldwijk. Aan het einde van het congres zijn er vouchers uitgedeeld waarmee u zich direct in kon schrijven voor de workshop duurzaamheid welke op 9 en 11 oktober plaatsvindt in het auditorium van Rabobank Westland.

Programma
19.15 - 19.30 uur: Ontvangst
19.30 - 20.10 uur: Floriculture Sustainable Initiative (FSI) door Jeroen van Oudheusden
20.10 - 20.50 uur: Kennismaking MPS en de keurmerken door Raymond Scheepens
20.50 - 21.00 uur: Vragen
21.00 - 21.30 uur: Netwerkborrel
Locatie: Rabobank Westland, Leehove 65 De Lier. 

Aanmelden:
Geef hierbij aan of u de workshop op dinsdag 9 oktober of donderdag 11 oktober wilt volgen.
 
 

Vacatures

Word jij onze nieuwe collega?
 • Vacature medewerker binnendienst
 • Vacature commercieel medewerker
 • Vacature senior auditor
 • Vacature auditor
 • Vacature auditor voedselveiligheid
Bekijk hier onze vacatures

Wanneer u vragen heeft over één van de onderwerpen in deze Nieuwsflits dan kunt u contact opnemen met het MPS-Service & Support

T. +31 174 615715
E. 

MPS heeft deze nieuwsbrief zorgvuldig samengesteld.
MPS is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – zoals bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door acties ondernomen naar aanleiding van deze nieuwsbrief.

*|MC:SUBJECT|*

MPS-GAP gebenchmarkt met GLOBALG.A.P.

 
Ontwikkelingen in de markt op het gebied van duurzaamheid zijn in volle gang. Eerder dit jaar hebben we u bericht over de aangescherpte duurzaamheidseisen van de (Duitse) retail. Deze zullen vanaf medio 2019 van kracht zijn. Dit houdt in dat de toeleverende handel, maar ook alle kwekers van sierteeltproducten, dit jaar al aan de slag moeten om zich voor te bereiden op deze aangescherpte eisen.
Vanaf 15 september 2018 is een nieuwe versie van het certificatieschema MPS-GAP van kracht, dat gebenchmarkt is met GLOBALG.A.P. Hierdoor wordt het nieuwe schema MPS-GAP gelijkwaardig aan GLOBALG.A.P. Alle MPS-GAP gecertificeerde bedrijven zijn zichtbaar in het MPS-Trade-Portal, met GGN-nummer, én in de database van GLOBALG.A.P.

MPS blijft constant in beweging om haar producten en diensten marktconform aan te kunnen bieden en zo ook aan de veranderende eisen van de markt te blijven voldoen.
 
Daarnaast is het onze ambitie om één loket te zijn zodat kwekers en andere bedrijven één aanspreekpunt hebben. We hebben deze speciale MPS-GAP Newsflash samengesteld om u te informeren hoe MPS u kan ondersteunen op weg naar nog meer duurzaamheid en transparantie in een veranderende markt.  
 
Yolande van den Boom
CEO MPS-Groep

Wat houdt MPS-GAP precies in?

 
Het MPS-GAP certificaat is er voor bedrijven die aan retailers leveren. Voor MPS-GAP zijn eisen geformuleerd op het gebied van traceerbaarheid, milieu, veiligheid en hygiëne. MPS-ABC is het onderliggende certificaat om MPS-GAP te mogen voeren. Risico-reductie en traceerbaarheid zijn daarbij belangrijke argumenten om voor MPS-GAP certificering te kiezen. 

Alle MPS-GAP gecertificeerde bedrijven zijn zichtbaar in het MPS-Trade-Portal (https://www.my-mps.com/affiliatemembers).


 

FSI


MPS-GAP voldoet aan het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) en is daardoor onderdeel van het ‘FSI-mandje’. FSI is een internationale organisatie met leden (zoals toeleveranciers, handel, retail, brancheverenigingen) uit vele landen.
Deze leden spreken de ambitie uit dat in 2020 hun producten voor minimaal 90% duurzaam moeten zijn conform de FSI eisen. Dat betekent dat bedrijven met een MPS-GAP certificaat meegeteld worden in de FSI ambitie voor 2020.

Voordelen van MPS-GAP op een rijtje

 • Zichtbaarheid in het MPS-Trade Portal inclusief GGN-nummer
 • MPS-ABC is het onderliggende certificaat om MPS-GAP te mogen voeren; hierdoor onderscheiden kwekers zich nog meer op het gebied van duurzaamheid wat leidt tot een versterking van het imago van uw bedrijf
 • Met MPS-GAP voldoen bedrijven aan de eisen van de retail en worden uw afzetmogelijkheden vergroot
 • MPS-GAP voldoet aan de eisen van FSI2020

Waar zitten MPS-GAP gecertificeerde bedrijven?

Aangescherpte retaileisen


Supermarkten in Duitsland zoals Aldi Süd, Aldi Nord en Lidl zijn al geruime tijd bezig met het doorvoeren van sociale- en milieu-eisen. Op dit moment werken ze al met internationaal erkende milieu- en duurzaamheidsnormen zoals MPS, GLOBALG.A.P. en Fairtrade. Tot op heden lag de focus vooral op snijbloemen; dit wordt nu nog verder uitgebreid tot het hele bloemen- en plantenassortiment. Daarom moeten vanaf 2019 alle leveranciers van deze bedrijven een GLOBAL.G.A.P. (of gebenchmarkt schema zoals MPS-GAP) dan wel Chain of Custody- certificering (CoC) hebben.


Daarnaast moeten alle producten ook voldoen aan  sociale standaarden zoals MPS-SQ certificering of GRASP. Ook worden residurestricties en eisen op het gebied van logogebruik gefaseerd ingevoerd. Verderop in de nieuwsbrief gaan we hier verder op in.
 
Levert u aan de retail, of aan Aldi Süd, Aldi Nord of Lidl in het bijzonder en heeft u vragen over eisen betreffende certificering, neem dan contact op met Remco Jansen, e-mail: of Raymond Scheepens, e-mail: .
 
 

MPS-Socially Qualified en GRASP 

De (Duitse) retail eist dat sierteeltproducten ook voldoen aan sociale standaarden zoals MPS-SQ (MPS-Socially Qualified), GRASP, of Fairtrade.
 
MPS-SQ (certificaat)
Het MPS-SQ certificaat is gebaseerd op de universele rechten van de mens en de gedragscodes van vertegenwoordigende lokale organisaties. Maar ook de afspraken van de International Labour Organisation (ILO) zijn hierin opgenomen. In de praktijk betekent dit dat er gecontroleerd wordt op werkuren, aanwezigheid en inhoud van contracten, beloningen, omgang met gewasbeschermingsmiddelen enz.
GRASP (risicobeoordeling)
GRASP staat voor GLOBALG.A.P. Risk Assesment on Social Practice, en is een risicobeoordeling op het gebied van sociale aspecten op een bedrijf. Denk hierbij aan het welzijn en beloningsniveau van medewerkers alsook gezondheids- en veiligheidsaspecten.
 
Mocht u het GGN-label willen gebruiken op uw producten dan is het noodzakelijk dat u GRASP toevoegt aan uw MPS-GAP certificatie. MPS-ECAS voert vanaf 15 september 2018 ook de GRASP-assessments uit, eventueel in combinatie met de MPS-GAP audit.

Labelgebruik

 
Bedrijven die het GGN-label (GLOBALG.A.P.- consumentenlabel) op producten willen plaatsen moeten een licentie overeenkomst sluiten met GLOBALG.A.P. en hiervoor een licentie afdracht betalen. Mocht u meer informatie willen over het gebruik van het GGN-Label, mail dan naar: .
 
Daarnaast heeft MPS op 23 augustus 2017 één uniform MPS-vignet geïntroduceerd, dat in de plaats is gekomen van een veelvoud aan MPS-vignetten en logo’s die tot dan toe in de sierteeltsector werden gebruikt. In combinatie met het interactieve platform www.volgjebloemofplant.nl , draagt het nieuwe MPS-vignet bij aan uniforme werkwijze en labeling van producten afkomstig van MPS-gecertificeerde bedrijven. Let erop dat vanaf 1 januari 2019 de oude vignetten niet meer gebruikt mogen worden op bijvoorbeeld verpakkingen, plantenstekers, websites etc.

Praktische gevolgen benchmark MPS-GAP

 
Bedrijven die voor MPS-GAP ge-audit worden na 15 september 2018 krijgen de beschikking over een GGN-nummer en worden zichtbaar in de database van GLOBALG.A.P. Naast de gebruikelijke kosten voor MPS-GAP dragen bedrijven een jaarlijkse flat fee van 100 euro af aan GLOBALG.A.P. (via MPS-ECAS), ongeacht de oppervlakte van het bedrijf.
 
Binnen het nieuwe MPS-GAP certificatieschema (versie 11) zijn een aantal eisen gewijzigd dan wel versoepeld. We lichten de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen hieronder kort toe.
 
 • Bijkoop van producten (Eis 2.2a)
Met betrekking tot bijkoop van producten zijn de percentages van het stappenplan in de interpretatie aangepast. In versie 10 van het MPS-GAP schema moest tijdens de eerste audit 40% van de bijkoop gecertificeerd zijn, tijdens de 2e audit 70% en tijdens de laatste audit moest alle bijkoop gecertificeerd zijn. In versie 11 zijn deze percentages gewijzigd naar 25% tijdens de eerste audit, 50% tijdens de 2e audit en 100% bij de 3e audit.
 • Aankoop van uitgangs-/startmateriaal (Eis 2.8)
Hier zijn dezelfde percentages van toepassing op de wijziging als bij bovenstaande eis (Eis 2.2.a). Toevoeging bij de interpretatie van deze eis: Niet verplicht voor bedrijven met alleen productie van uitgangsmateriaal. Wanneer het materiaal uit het wild wordt verzameld, dient het minimaal 3 maanden op het bedrijf aanwezig te zijn voordat het als MPS-GAP gecertificeerd verkocht mag worden. Indien de teeltcyclus korter dan 3 maanden is, moet ten minste twee derde van de teeltcyclus worden uitgevoerd op het bedrijf.
 • Trainingen (Gezondheid, Veiligheid, Hygiëne) (Eis 2.19)
In versie 10 van het certificatieschema was er alleen sprake van een algemene training op het gebied van hygiëne. In versie 11 zijn trainingen op het gebied van gezondheid en veiligheid toegevoegd.
 • Opstellen natuurbehoudsplan (Eis 2.20)
Het opstellen van een beleidsplan is in de nieuwe versie vervangen door het opstellen van een natuurbehoudsplan.
 • Residu-analyse van gewasbeschermingsmiddelen (hoofdstuk 7)
Heel het hoofdstuk residu-analyse van gewasbeschermingsmiddelen is komen te vervallen.
 • Eisen m.b.t. voorkoming voedselfraude (Dit is het nieuwe hoofdstuk 7)
Deze eisen zijn overigens niet van toepassing op bedrijven met (uitgangsmateriaal) bloemen en planten.
 
Het nieuwe certificatieschema kunt u op onze website vinden.
 

Chain of Custody


De GLOBALG.A.P. Chain of Custody Standard (CoC) is een certificaat voor alle bedrijven en (detail)handelaren die omgaan met GLOBALG.A.P. gecertificeerde producten (of daaraan gebenchmarkte certificatieschema’s zoals MPS-GAP).
 
De GLOBALG.A.P. CoC Standard volgt producten gedurende het hele proces, van kweker tot retailer. Het stelt eisen aan het gebruik van gecertificeerde producten en de juiste scheiding van gecertificeerde en niet-gecertificeerde producten in de verwerkingseenheden. Handelaren, verwerkers en distributeurs kunnen op geloofwaardige wijze aantonen dat zij gecertificeerde producten verkopen, de traceerbaarheid aantonen en zichtbaar worden in de GLOBALG.A.P. database
 
MPS-ECAS zal de Chain of Custody-audits vanaf dit najaar gaan verzorgen hetgeen past binnen de visie van MPS om een ‘one-stop-shop’ voor haar klanten te faciliteren.

Wanneer u vragen heeft over één van de onderwerpen in deze Newsflash dan kunt u contact opnemen met het MPS-Service & Support

T. +31 174 615715
E. 

MPS heeft deze nieuwsbrief zorgvuldig samengesteld.
MPS is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – zoals bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door acties ondernomen naar aanleiding van deze nieuwsbrief.

Onze vacature(s)

pdfVacature auditor voedselveiligheid

pdfVacature auditor

pdfVacature senior auditor

Werken bij MPS-ECAS

Wij zijn op zoek naar talentvolle, ambitieuze medewerkers met relevante werkervaring. Mensen die zichzelf verder willen ontwikkelen en een bijdrage kunnen leveren aan de groei van MPS. 'Stevige' persoonlijkheden die resultaatgericht te werk gaan en onze projecten tot een succes maken.

Uitstekende arbeidsvoorwaarden

MPS vraagt veel van jou als medewerker, maar daar krijg je ook veel voor terug. Bij ons gaan de arbeidsvoorwaarden verder dan alleen een goed salaris. Zo hebben we een uitstekende pensioenregeling, 8,33% vakantiegeld en krijg je korting wanneer je kiest voor een van de twee collectieve ziektekostenverzekeringen. Ook heb je conform de CAO bij een 38-urige werkweek recht op 27 verlofdagen. Uiteraard krijgen ondernemende medewerkers alle ruimte voor verdere persoonlijke groei en ontwikkeling door het volgen van opleidingen.

Draag bij aan duurzame keten

Werk je bij MPS? Dan draag jij zelf ook bij aan een duurzame keten. En het is hierbij vanzelfsprekend dat je de tuinbouwsector een warm hart toe draagt.

Acquisitie vacatures
Regelmatig zijn we op zoek naar nieuwe collega’s. De werving van deze nieuwe collega’s verzorgen wij zelf.

Incidenteel maken wij gebruik van een extern bureau waarbij we werken met een reeds geselecteerd groepje van bureaus.
Deze werkwijze passen wij al vele jaren toe en met succes, aangezien wij hiermee al vele geschikte collega’s hebben mogen verwelkomen.

Wij verzoeken u daarom vriendelijk onze werkwijze te respecteren en geen (telefonische) acquisitie te voeren.

Het is ook mogelijk om een open sollicitatie naar ons te sturen.

Mail je CV en bijbehorende motivatie aan MPS: 

 

Directeur MPS-ECAS treedt terug


jacqueswolbertMet ingang van 1 april 2018 treedt Jacques Wolbert terug als directeur van MPS-ECAS. In goed overleg en met instemming van het MPS-bestuur heeft hij besloten om zijn functie neer te leggen. Vorig jaar werd onder zijn leiding binnen MPS-ECAS een herschikking van taken en processen doorgevoerd en werd de ECAS-organisatie als een zelfstandig en onafhankelijk onderdeel van de MPS-groep meer lean en mean georganiseerd. Daarbij kreeg ook de functie van directeur MPS-ECAS een invulling die verder af kwam te staan van de persoonlijke ambities van Jacques Wolbert. MPS dankt hem voor de ruim 22 jaar dat hij professioneel actief is geweest binnen de MPS-Groep waarvan 8 jaar als directeur MPS-ECAS.

pdfLees meer .....