ecas_tomaten.jpg

MPS-ECAS neemt weer opdrachten aan om IFS certificaten te auditen.matthijs vd Brand

Dit was enige tijd niet mogelijk vanwege het ontbreken van een gediplomeerde auditor bij het team van MPS-ECAS. Intussen heeft Mathijs van den Brand (foto) zijn het IFS examen met goed gevolg heeft afgelegd. Naast IFS-Food kan hij nu ook IFS-Broker audits uitvoeren.
Brokers zijn handelsbedrijven en importeurs, zonder eigen logistiek en opslag. Het doel van de IFS-Broker is het aantoonbaar te maken van een geschikte leverancierskeuze en beheersing van risico’s in de ingekochte materialen.

Op zo’n kort mogelijke termijn hoopt MPS-ECAS nog een gekwalificeerde in het team te hebben die IFS audits kan uitvoeren. Bovendien kan dan de dienstverlening voor IFS-Logistics ook weer opgepakt worden.

Vragen kunt u stellen aan de certificatiemanager, Jules Rojer, email: