ecas_tomaten.jpg

Per 1 januari 2017 is het nieuwe certificatiereglement van MPS-ECAS van kracht. De belangrijkste aanvulling is gedaan onder artikel 5.2.9 waarin is opgenomen hoe te handelen bij het terughalen van producten. Daarnaast zijn er enkele tekstuele aanpassingen doorgevoerd om het reglement beter te laten aansluiten bij internationaal geaccepteerde standaarden.

Door miscommunicatie is dit bericht niet eerder opgenomen in eerdere berichtgeving.