mps-ecas.jpg

*|MC:SUBJECT|*
Platform Duurzame Handel roept kwekers op te certificeren
 
Op 15 oktober jl. vond de kwekersbijeenkomst van het Platform Duurzame Handel Bloembollen en Vaste Planten plaats. Tijdens deze bijeenkomst stond het belang van certificering centraal. Ruim 90 telers, handelaren en direct betrokkenen waren aanwezig. Vanuit MPS lichtte Raymond Scheepens o.a. deelname aan MPS-ABC en MPS-GAP toe. Daarnaast vond er ook een presentatie van SMK over ‘On the Way to PlanetProof plaats’.
 
Handelaren brachten tijdens de kwekersbijeenkomst het belang van certificering voor de bollensector onder de aandacht. Fred Moolenaar van Moolenaar B.V. benadrukte dat certificering een must is om te kunnen blijven leveren. Maar het moet ook een stukje intrinsieke motivatie zijn, vindt hij. “We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de planeet. De ambitie moet worden ingebed in organisaties. Dat moeten we als eenheid uitstralen naar onze afnemers.”
 

Eenduidige conclusie luidde dat certificeren een basiseis is geworden. “Belangrijkste is dat het proces van verduurzamen wordt ingezet. Door te laten zien dat inspanningen worden gepleegd, kan de sector de lead nemen”, aldus de handelaren. Zij verzochten de kwekers om minimaal in te zetten op MPS-ABC. “Daarna kan de stap worden gezet naar een zwaardere vorm van certificering. Of meteen een stap verder te gaan met bijvoorbeeld MPS-GAP.”

Raymond Scheepens: “Het is goed om te zien dat ook in de bollenteelt er nu nog meer aandacht komt voor duurzaamheid en certificering. Inmiddels heeft MPS ruim 225 MPS-ABC deelnemers in de bollenteelt; zij vertegenwoordigen ruim 8100 hectare. In 2008 was dit slechts 2000 hectare. Progressie op het gebied van duurzaamheid in deze sector is dus duidelijk zichtbaar, de uitgesproken ambities van het platform zullen dit proces in de nabije toekomst alleen maar versnellen”.  
Naar aanleiding van de bijeenkomst hebben de eerste nieuwe kwekers zich inmiddels aangemeld voor MPS-ABC-certificering.

Voor meer informatie, neem contact op met Raymond Scheepens (+31(0)6 53 86 25 51) of e-mail .
Presentatie conceptversie MPS-ABC tijdens MPS-Klantenpanel
Tijdens de bijeenkomst van het MPS-Klantenpanel op 17 oktober jl. in De Lier werd het conceptschema MPS-ABC 2019 gepresenteerd aan ruim 75 kwekers. De hoofdthema’s binnen MPS-ABC versie 2019 omvatten een intensievere controle op toelating, sneller en nauwkeuriger registreren en het sluiten van de gehele keten. Daarnaast gaat de betrouwbaarheid van deelnemers een belangrijke rol spelen in de frequentie van audits &  monsternames en zal het sanctiebeleid aangescherpt worden.

Naast de presentatie was er ruime gelegenheid tot discussies. De opmerkingen en suggesties worden meegenomen in de verdere ontwikkeling
van het MPS-ABC schema.  Uiteindelijk waren de aanwezige kwekers het overwegend eens met de stelling dat de voorgestelde veranderingen een verbetering zijn van het MPS-ABC schema en dat een aantal ambities zelfs nog verder aangescherpt mogen worden.

Aanstaande maandag ontvangen deelnemers aan het MPS-Klantenpanel het verslag van deze bijeenkomst; 

Mocht u een samenvatting van het verslag willen ontvangen neem dan contact op met Eveline van Hooren:

(+31(0)174 615 715) of e-mail .
Eerste certificaten Nul-lozing uitgereikt door MPS-ECAS
 
Sinds 1 oktober 2017 is het certificatieschema MPS-Waterzuivering van kracht. Hierin zijn eisen opgenomen voor bedrijven met een zuiveringsinstallatie. Dat is gedaan op basis van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG) van imidacloprid-houdende middelen. In dit WG is nu ook een certificeringseis opgenomen voor bedrijven die niet lozen, de zogenaamde Nul-lozing.

Vanuit ondernemers en handhavers was er behoefte aan duidelijkheid over de situaties waarin geen restwater wordt geloosd. Doelstelling was om helderheid te scheppen voor een ondernemer met teelt in kassen over de benodigde bewijsvoering dat Nul-lozing op het bedrijf aannemelijk is en via welke methode een toezichthouder dit kan toetsen.

Op 24 oktober jl. zijn de eerste twee certificaten Nul-lozing uitgereikt aan Wim-Jan Paauw van Paauw Lilies en Robert Zuyderwijk van P. van der Haak Handelskwekerij.
Wim-Jan Paauw: “Wij hebben ons ingespannen om dit certificaat te behalen omdat we er trots op zijn dat we aan de Nul-lozing kunnen voldoen; we hebben hiervoor veel investeringen gedaan. Daarnaast vinden we het positief dat we middels dit certificaat op een transparante manier kunnen aantonen dat we serieus met duurzaamheid en regelgeving omgaan”. 

P. van de Haak Handelskwekerij (gespecialiseerd in uitgangsmateriaal voor geraniums) heeft tijdens de bouw van de nieuwe locatie in 2016 al rekening gehouden met Nul-lozing. “Naast MPS-ABC en MPS-ProductProof past het Nul-lozing certificaat prima in dit rijtje. Via de Nul-lozing certificering kunnen we dat nu aantoonbaar maken naar overheid, markt en overige stakeholders dat wij emissievrije waterstromen hebben binnen ons bedrijf.
Wij hergebruiken al ons water; meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen komen dus nooit in het milieu terecht. De Nul-lozing certificering sluit mooi aan bij onze kernwaarden en duurzaamheidstrategie, waardoor we aantoonbaar stappen zetten in de verduurzaming van onze productie” aldus Zuyderwijk. 

Voor meer informatie, neem contact op met MPS-Service & Support (+31(0)174 615 715) of e-mail .
Het MPS-vignet; heeft u alles op orde?
 
Op 23 augustus 2017 is het uniforme MPS-vignet geïntroduceerd. Dit vignet is in de plaats gekomen van een veelvoud aan MPS-vignetten en logo’s die tot op dat moment in de sierteeltsector werden gebruikt. In combinatie met het interactieve platform www.volgjebloemofplant.nl , draagt het uniforme MPS-vignet bij aan uniforme werkwijze en labeling van producten afkomstig van MPS gecertificeerde bedrijven, en biedt het de consument transparantie.
 
De oude vignetten mogen tot en met het einde van dit jaar gebruikt worden. Vanaf 1 januari 2019 mogen de oude vignetten van de betreffende certificaten niet meer gebruikt worden voor de lopende zaken, waaronder verpakkingen, plantenstekers etc.

Hier vindt u meer informatie.


    
Vacatures
 
Word jij onze nieuwe collega?
  • Vacature Medewerker Binnendienst
  • Vacature Service & Support Medewerker
  • Vacature Senior Auditor
  • Vacature Auditor
  • Vacature Auditor Voedselveiligheid
Bekijk hier onze vacatures!
Wanneer u vragen heeft over één van de onderwerpen in deze Nieuwsflits dan kunt u contact opnemen met het MPS-Service & Support team.

T. +31 174 615715
E. 

MPS heeft deze nieuwsbrief zorgvuldig samengesteld.
MPS is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – zoals bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door acties ondernomen naar aanleiding van deze nieuwsbrief.