Op 23 februari 2024 heeft ISO (International Organization for Standardization) wijzigingen gepubliceerd. Deze zijn van toepassing op alle managementsystemen, waaronder ISO 9001.
Organisaties die deze normen toepassen, moeten nagaan of klimaatverandering een ‘issue’ is dat impact heeft op de doelstellingen van hun managementsysteem en of zij daarop actie moeten ondernemen. ISO committeert zich op deze manier om via internationale normen bij te dragen aan het tegengaan en aanpassen van de gevolgen van klimaatverandering.

Wat betekent dat voor u?
Met ingang van heden is klimaatverandering een verplicht aandachtspunt bij het bepalen van de context van de organisatie:

  • 1 De organisatie moet bepalen of klimaatverandering een relevant onderwerp is.
  • 2 Indien er relevante belanghebbenden zijn, kunnen zij eisen hebben die verband houden met klimaatverandering.

In onderstaand schema is vastgelegd welke invloed de wijzigingen in normonderdelen 4.1 en 4.2 kunnen hebben op het kwaliteitsmanagementsysteem.

Amendement
U vindt het formele Amendement vanuit ISO op onze website (Nederlandstalige versie, opgesteld door NEN).