Certificatieschema IPM Knaagdierbeheersing vervangt IPM Rattenbeheersing (versie 4.0) per 1 januari 2022. Het bestuur van Stichting KPMB heeft op 22 September 2021 het certificatieschema IPM Knaagdierbeheersing, inclusief interpretatiedocument (versie 1.0) vastgesteld. Dit meldden zij ook in de KPMB nieuwsbrief van oktober 2021.

Aanpassing van het certificatieschema was nodig, omdat het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft bepaald dat bij de volgende herregistratie van de middelen (rond 2023) de aanpak wordt uitgebreid naar een integraal IPM systeem voor ratten en muizen, voor zowel binnen als buiten.

Certificatiehouders van IPM Rattenbeheersing zijn over bovenstaande geïnformeerd door schemaeigenaar KPMB. Als certificerende instelling hebben klanten die dit certificaat bij ons afnemen middels een e-mail op de grootste wijzigingen tussen de certificatieschema’s en de overgangsregeling gewezen.