Zowel uw als onze gezondheid staat bij ons op de eerste plaats. Tegelijkertijd is het van evident belang om de bedrijfscontinuïteit te beschermen en te waarborgen. Daarom hebben we besloten onze dienstverlening door te laten gaan, echter op een andere wijze. Tot nader order vinden alle audits op afstand plaats. Onze auditoren zullen dus niet fysiek uw bedrijf bezoeken. Hoe het ‘auditen op afstand’ in zijn werk gaat zullen we telefonisch toelichten. Heeft u dus de komende maand een audit gepland staan? Dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. Wij danken u alvast voor het vertrouwen en de medewerking.

De directie van MPS en MPS-ECAS heeft een aantal acties ingezet om de besmettingskans van het coronavirus te minimaliseren. Op dit moment zijn er geen besmettingen met het coronavirus binnen onze organisatie bekend. Zodra er veranderingen zijn, wordt dit uiteraard direct gecommuniceerd.

Hoe waarborgen wij de continuïteit van bedrijfsprocessen?
Binnen MPS houden wij ons bezig met bedreigingen en monitoren wij ons preventiebeleid. Dagelijks worden de nieuwsberichten gevolgd en indien nodig wordt hierop geacteerd. Uitgangspunt voor onze groep zijn de richtlijnen die gesteld worden door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

De volgende protocollen zijn beschikbaar:

  • Hygiëneprotocol
  • Reisprotocol
  • Ziektesymptomenprotocol


Bezoekers van MPS en MPS-ECAS
Tot nader order ontvangen wij geen bezoekers op ons kantoor. We proberen de reeds gemaakte afspraken door te laten gaan via Skype of telefonisch, maar wanneer dit niet mogelijk is zijn we helaas genoodzaakt de afspraak uit te stellen. Daarnaast vinden er ook geen bezoeken plaats vanuit MPS en MPS-ECAS aan andere organisaties.

Bedrijfscontinuïteit
De MPS Groep heeft ervoor gezorgd dat al haar medewerkers, indien noodzakelijk, flexibel kunnen werken. Dit houdt in dat geen van onze medewerkers gebonden is aan een vaste werkplek, zodat in geval van een dreiging onze dienstverlening kan doorgaan. Op deze manier realiseren wij onze bedrijfscontinuïteit.

Corona binnen uw organisatie
Mocht het zo zijn dat uw organisatie is getroffen door een besmetting van het coronavirus, verzoeken wij u vriendelijk dit zo spoedig mogelijk aan ons bekend te maken. Heeft u vragen of opmerkingen, kunt u contact opnemen met MPS Service & Support via +31 (0)174-615 715 of info@my-mps.com.

Vriendelijke groet,

Directie MPS en MPS-ECAS