Aanvullend op de Nurture-certificering kunt u vanaf het vierde kwartaal van 2023 audits laten uitvoeren tegen het certificatieschema LEAF Marque. Het is hierbij een voorwaarde dat u reeds Nurture-gecertificeerd bent of dit tegelijkertijd aanvraagt.

Het LEAF Marque-keurmerk wordt beheerd door de organisatie LEAF (Linking Environment And Farming), die een duurzamere landbouw en voedselketen nastreeft door het promoten van Integrated Farm Management. Het keurmerk stelt eisen aan bodem- en waterbeheer, verontreinigingsbestrijding, gewasgezondheid, betrokkenheid van de gemeenschap, energie-efficiëntie en landschaps- en natuurconservatie.

De samenwerking tussen LEAF en Tesco helpt supermarktketens met de ambitie om natuurherstel te bewerkstellen via voedselproductie. In samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WWF) heeft Tesco zich namelijk gecommitteerd aan het halveren van de milieubelasting van een gemiddeld winkelmandje.

Om een audit te laten uitvoeren tegen dit certificatieschema is het noodzakelijk dat u geregistreerd bent als LEAF charity member. Wanneer u geregistreerd bent en het membership number heeft ontvangen van LEAF, kan er een audit worden ingepland. Voor het registreren van het LEAF charity memberschip verwijzen wij u graag naar de website van LEAF Marque.

Voor het aanvragen van een offerte kunt u gebruikmaken van het offerteaanvraagformulier.