Het gebruik van fossiele energie terugbrengen naar nul: dat is de ambitie van de glastuinbouw. Naast aardwarmte en bio-energie is zonne-energie nodig om dit doel te verwezenlijken. Het bedrijf G2 Energy bouwde 9300 vierkante meter aan panelen die warmte leveren aan de naastgelegen kassen van Tesselaar Freesia. Dit is het grootste zonthermische project tot nu in de glastuinbouw. Tijdens HortiContact spraken wij met Kees Molenaar, accountmanager bij G2 Energy. “Vroeg of laat moeten we van het gas af, dat zien tuinbouwbedrijven ook. Wij denken dat er toekomst zit in zonne-energie.”

Foto: G2 Energy

Het bedrijf Tesselaar Freesia, gelegen in Heerhugowaard, is sinds 2007 MPS-ABC deelnemer en scoort A+, wat betekent dat zij niet alleen goed scoren op het gebied van energie, maar dat zij ook duurzaam omgaan met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. “Ik ben in de eerste plaats ondernemer, daar lieg ik niet over. Als dat hand in hand gaat met duurzaam ondernemen is dat alleen maar mooi,” vertelt Pip Tesselaar, eigenaar van Tesselaar Freesia. “Uiteindelijk heeft het plaatsen van de zonnepanelen ook een positieve invloed op het kostenplaatje.”

Bodemkwaliteit
Bij de aanleg van een zonnewarmtepark is het belangrijk dat rekening wordt gehouden met de bodem en de biodiversiteit. Volgens de Wageningen University & Research (WUR) is het cruciaal dat er voldoende licht en water op de bodem komt. Dat wordt bepaald door het aantal panelen, de hoogte en de hellingshoek van de panelen. “De panelen bij Freesia Tesselaar zijn zo neergezet dat er voldoende licht valt onder panelen,” vertelt Molenaar. “Er is ruimte tussen de panelen en ze zijn schuin neergezet. We hebben ook gras gezaaid en er lopen schapen onder de panelen. Op die manier proberen we de bodemkwaliteit goed te houden.”

Driehonderd huishoudens
De hoeveelheid warmte die de panelen produceren is vergelijkbaar met wat driehonderd huishoudens in een jaar verbruiken. In totaal wordt er 550.000 kubieke meter gas bespaard. “We zijn helemaal van het gas af,” vertelt Pip Tesselaar. “Het zonnewarmtepark levert warm water van 50 tot 60 °C waarmee de kas wordt verwarmd. Eventuele overschotten worden opslagen in de grond met warmte-koude-opslag (WKO).” In koude maanden wordt deze warmte opgepompt en met een warmtepomp verder opgewarmd naar 45 tot 50 °C.

Als je wilt bijdragen aan verduurzaming, is werken met glycol niet te verantwoorden

Tesselaar is van het gas af, maar hij haalt nog wel stroom voor de warmtepompen en de belichting van het net. Eind 2019 stemde de Tweede Kamer in met 177 procent hogere ODE (Opslag Duurzame Energie) voor netstroom waardoor de kosten voor netstroom flink zijn gestegen. “We willen met z’n allen van het gas af, maar nu kan ik beter een WKK neerzetten. Het is ongelofelijk wat hier is gebeurd.”

1,5 keer zo groot
Zonnepanelen van G2 Energy zijn om nog een reden duurzaam: ze werken op water en bevatten geen glycol. Molenaar: “Als je wilt bijdragen aan verduurzaming, is werken met glycol niet te verantwoorden. Wanneer een zonnepaneel een keer lekt (wat met een levensduur van 30 jaar wel eens voorkomt) dan komt glycol in de bodem en dat wil je niet, vooral niet als er in de buurt gewassen worden verbouwd.”

Ondanks de hogere ODE zitten er meer zonnewarmteparken in de pijplijn. “We werken momenteel aan een installatie voor kwekerij Mol Freesia (foto boven) die 1,5 keer zo groot wordt als die van Freesia Tesselaar,” zegt Molenaar. “Ook deze kweker is straks niet meer afhankelijk van gas. Dit geeft nogmaals aan hoezeer zonne-energie in opkomst is.”