Het College van Deskundigen (CvD) voor MPS-ECAS verwelkomde eind mei een nieuw lid: Maartje Vullings. Eerder trad ook Lan van Wassenaer toe tot dit college. Vullings hoopt met de ervaring die zij heeft opgedaan bij FruitMasters vooral praktische kennis in te brengen.

MPS en MPS-ECAS hebben beide een College van Deskundigen. Het CvD van MPS heeft inspraak in de ontwikkeling, het beheer, beleid en eisen van de MPS schema’s. Het adviseert het bestuur van de MPS Group en zorgt dat de schema’s worden afgestemd op de praktijk. Het CvD van MPS-ECAS fungeert als toetsings- en adviesorgaan voor de Manager Operations en ziet toe op de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van MPS-ECAS.

“Schema’s moeten haalbaar en betaalbaar zijn. De balans tussen uitdaging en haalbaarheid in een schema is belangrijk. We kunnen beter allemaal kleine stapjes zetten, dan dat er een paar voorlopers heel grote sprongen maken”, zegt Vullings. Ze werkt sinds elf jaar bij FruitMasters als Manager Business Assurance en Support en heeft dus veel ervaring in de praktijk. Haar specialiteit zit voornamelijk is de voedingstuinbouw op de vlakken verwerking en handel. Maar in haar rol bij FruitMasters heeft ze met de hele keten te maken: ‘van grond tot mond’ zoals Vullings het zelf omschrijft.

“Aangezien telers niet alleen in de natuur werken, maar ook afhankelijk zijn van de natuur, zijn de meeste telers al behoorlijk duurzaam bezig. Door dit onafhankelijk te toetsen en aan te tonen middels een certificaat, wordt de teler beloond voor zijn of haar inspanningen. Een onafhankelijk certificaat geeft ook vertrouwen en transparantie. En het helpt partijen verderop in de keten om te kunnen communiceren over duurzaamheid”, vertelt Vullings. “Duurzaamheid vind ik een voorwaarde om te produceren. Als wij geen rekening houden met de natuur, houdt de natuur uiteindelijk ook geen rekening met ons. Wij produceren een natuurlijk en gezond product, namelijk fruit, dit moeten we doen op een manier die in balans is met de natuur.”