Per 1 januari 2024 geldt een nieuwe versie van Kleurkeur: versie 2023. Deze versie bestaat uit een gewijzigde Kleurkeur Groen en het nieuw toegevoegde Kleurkeur Blauw.

Wijzigingen Kleurkeur Groen 2023
Er zijn kleine tekstuele wijzigingen t.o.v. versie 2021.
Vanaf 1 januari 2024 worden alle Kleurkeur Groen-audits uitgevoerd tegen versie 2023.

Wijzigingen Kleurkeur Blauw 2023
Kleurkeur Blauw is een nieuwe module van Kleurkeur. Het toepassingsgebied is: ecologisch beheer van watergangen van minder dan 8 meter breed, gericht op het in stand houden of verbeteren van de natuurkwaliteit van inheemse flora en fauna in zowel het natte als droge profiel van deze watergangen.

Een audit tegen deze module is mogelijk vanaf 1 januari 2024.
Wanneer u interesse heeft in Kleurkeur Blauw kunt u dit aan ons kenbaar maken via offerte@ecas.nl. Wij sturen u dan een aangepaste offerte.

Tijdsbesteding
Het uitgangspunt voor de tijdsbesteding van Kleurkeur Groen of Kleurkeur Blauw is vier uur. Indien de audit wordt uitgevoerd op zowel Kleurkeur Groen als Kleurkleur Blauw is het uitgangspunt betreffende de tijdbesteding zes uur.

De nieuwe versie met beide modules is te vinden op de website van Groenkeur. Tevens is op de website van Groenkeur informatie beschikbaar over het ‘toetsingskader beoordeling nieuwe maaimachines’.