Met ingang van 1 januari 2024 wordt een aantal normelementen gewijzigd in het schema MPS-Quality (MPS-Q). MPS-ECAS voert vanaf 1 januari 2024 audits uit tegen dit gewijzigde schema. U vindt de nieuwe versie van MPS-Q op de website van MPS, onder ‘Documenten’.

De wijzigingen hebben betrekking op de verlaagde frequentie van houdbaarheidstesten, samenvoeging van de certificatieschema’s MPS-Quality en MPS-QualiTree en tekstuele wijzigingen. Onderstaand treft u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

Houdbaarheidstesten
Deelnemers verzoeken MPS regelmatig om ontheffing met betrekking tot de uitvoering en frequentie van houdbaarheidstesten. Redenen om ontheffing aan te vragen zijn onder andere teelt van uitgangsmateriaal of bomen.
Met betrekking tot de houdbaarheidstesten is de volgende wijziging doorgevoerd: voor jaarrondteelten kan het aantal houdbaarheidstesten verlaagd worden van zes naar vier testen. Voorwaarde is dat alle seizoenen vertegenwoordigd zijn in het testpatroon (dat wil zeggen dat er één test per drie maanden gerealiseerd dient te worden). Voor seizoensteelten kan één test per drie maanden tot gevolg hebben dat er maar één test hoeft te worden uitgevoerd vanwege de korte teelt. Daarom is besloten dat voor deze teelten de frequentie verlaagd wordt naar minimaal twee testen per oogstseizoen.

Samenvoegen van MPS-Quality en MPS-QualiTree
MPS heeft twee vergelijkbare certificatieschema’s op het gebied van kwaliteit. MPS-Quality heeft als doelgroep de sierteelt, MPS-QualiTree de boomteelt. Beide schema’s zijn nu in één certificatieschema samengevoegd, aangezien veel eisen overeenkomen. Bij die eisen is aangegeven voor welke doelgroep ze relevant zijn.