Voor MPS-ECAS is het van groot belang om onafhankelijk, onpartijdig en objectief haar werk te kunnen doen. Om dat te realiseren en te bewaken heeft MPS-ECAS het College van Deskundigen (CvD) ingesteld.

Het CvD is samengesteld uit organisaties die een belang hebben bij de activiteiten van MPS-ECAS. Belangrijkste taak daarbij is het ondersteunen van MPS-ECAS bij het ontwikkelen van haar beleid met betrekking tot onpartijdigheid van haar certificatieactiviteiten. Het CvD kan gevraagd en ongevraagd adviezen geven en in actie komen als de objectiviteit, onpartijdigheid of onafhankelijkheid van MPS-ECAS in gevaar komt.

Daarnaast is het CvD een adviesorgaan van de directeur van MPS-ECAS waarin alle belanghebbenden bij de door MPS-ECAS gecertificeerde certificatieschema’s en normen de gelegenheid hebben tot inspraak.

Het College van Deskundigen bestaat uit de volgende personen (tussen haakjes leest u welke belanghebbenden zij vertegenwoordigen):

  • De heer G. Franke, VBN (bloemenveilingen)
  • De heer J. van Onna, Stichting CDG (schema-eigenaar)
  • Vacature, KAVB (sierteeltbedrijven, m.n. bollenteelt)
  • De heer A. Wielink, The Greenery BV (groente- en fruitveilingen, voedselveiligheid)
  • De heer A.W.M. Meis, Glastuinbouw Nederland (groente- en siertelers)
  • De heer C.M. de Ruijter, AGRODIS (leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen)
  • De heer H. Dreesmann, (ondernemers in het groen)
  • De heer L. Meijer, JUMBO (retail)
  • Mevrouw M. Holtkamp, MPS (schemabeheerder duurzaamheid & milieu in sierteelt/tuinbouw)
  • De heer B. Griffioen, (LTO Nederland, vakgroep Bomen en Vaste planten)

Vragen of offerte aanvragen?

Heeft u vragen over onze producten of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!