Dit certificatieschema is ontwikkeld voor bedrijven in de transport-, distributie- en opslagsector. Ook indien een bedrijf alleen onbewerkte groenten en fruit ontvangt en hier geen verdere bewerkingen aan verricht, zoals sorteren en verpakken, komen zij in aanmerking voor deze norm. Binnen BRCGS Storage and Distribution zijn praktische onderdelen opgenomen t.a.v. transport en opslag. Het certificatieschema bevat aanvullende modules voor o.a. ‘contract packing, contract chilling/freezing en quantity control inspection’. Ook S&D is een GFSI-erkend schema.

Kenmerken

HACCP beginselen

Traceerbaarheid verpakkingsmateriaal en eindproduct

Bedrijfshygiëne

Opleiding en training personeel

Beheersing kwaliteitsaspecten van het geleverde product

Verbeteren bedrijfsimago