Klachten en Beroep

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over het functioneren van MPS-ECAS of het niet eens bent met een beslissing die door MPS-ECAS is genomen. U kunt uw klacht of bezwaar doorgeven aan MPS-ECAS door dit formulier in te vullen. Zorgt u ervoor dat u voldoende informatie en onderbouwing bij uw klacht/bezwaar voegt.

Mocht u het alsnog niet eens zijn met het besluit, dan kunt u in beroep gaan bij het College van Beroep. De samenstelling en werkwijze van het College van Beroep is vastgelegd in het Reglement College van Beroep.

Dispuut

Het kan zijn dat de behandeling van uw bezwaar tot de conclusie leidt dat er tussen MPS-ECAS en u een verschil van mening bestaat over de interpretatie van eisen uit een certificatieschema. In dat geval wordt het College van Deskundigen (CvD) van MPS-ECAS ingeschakeld om een uitspraak te doen over de interpretatie. De uitspraak van het CvD is bindend (conform Reglement voor Certificatie van MPS-ECAS).

Vragen of offerte aanvragen?

Heeft u vragen over onze producten of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!