Schemas
Overige
Vertaalprioriteit
Registratieomgeving MPS-ABC
Customer portal

Wanneer moet ik een CDG certificaat bezitten?

De overheid heeft het definitieve Besluit om het CDG certificatieschema algemeen verbindend te verklaren op maandag 3 augustus 2009 gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf 1 januari 2010 dienen alle bedrijven die professionele gewasbeschermingsmiddelen op de markt brengen (zie vrijstellingen) in het bezit te zijn van een geldig CDG certificaat én te zijn aangemeld bij de Stichting CDG.

Bestaan er ook vrijstellingen?

Ja. Vrijgesteld zijn producenten van gewasbeschermingsmiddelen (toelatingshouders) die gewasbeschermingsmiddelen afleveren aan distributeurs én producenten die middelen afleveren aan professionele gebruikers met het oog op zaadbehandeling of zaadontsmetting door die gebruikers zelf. Tenslotte zijn loonwerkers, die beschikken over een geldig certificaat Voedselkwaliteit Loonwerk (VKL-G), met de extra module handel en niet meer dan 1.500 kilogram/liter verkopen of afleveren per jaar bijna volledig vrijgesteld. Bijna volledig, omdat iedereen die handelt in gewasbeschermingsmiddelen – dus ook een loonwerker – zich wel dient te registreren bij de Stichting CDG.

Wanneer ben ik aan het handelen met gewasbeschermingsmiddelen?

Wanneer gewasbeschermingsmiddelen afzonderlijk worden gefactureerd spreken wij over handel. Dus een loonwerker die gewasbeschermingsmiddelen verspuit en deze dienst als één geheel factureert, wordt niet gezien als handelaar. Een depothouder kan niet zelfstandig gewasbeschermingsmiddelen factureren, want dan ben je als zelfstandige aan het handelen en dien je te beschikken over een geldig certificaat.

Wanneer val ik als loonwerker onder de Algemeen verbindend verklaring?

Alle bedrijven die handelen in professionele gewasbeschermingsmiddelen moeten vanaf 1 januari 2010 voldoen aan de Algemeen verbindend verklaring (AVV). Dus ook loonwerkers die gewasbeschermingsmiddelen los verhandelen. Bedrijven die handelen in gewasbeschermingsmiddelen tot een hoeveelheid van 1500 kg/liter formulering op jaarbasis hebben vier opties:
– Behalen van CDG certificaat.
– Behalen van VKL-G (VKL + aanvullende module) via Stichting Pro aCt.
– Depothouder worden van een CDG gecertificeerd bedrijf.
– Beëindigen van deze handelsactiviteit.

Bedrijven die meer dan 1500 kg/liter verhandelen hebben 3 opties:
– Behalen van CDG certificaat.
– Depothouder worden van een CDG gecertificeerd bedrijf.
– Beëindigen van deze handelsactiviteit.

Vallen ook buitenlandse bedrijven onder deze regeling?

Alle bedrijven die op Nederlands grondgebied actief zijn, dienen zich te houden aan de Nederlandse wetgeving. Dus bedrijven die in Nederland professionele gewasbeschermingsmiddelen op de markt willen brengen (en niet onder de vrijstellingen vallen), dienen sinds 1 januari 2010 te beschikken over een geldig CDG certificaat én aangemeld te zijn bij de Stichting CDG.