De Stichting CDG is in opdracht van de overheid opgericht en draagt zorg voor de uitvoering van de algemeen verbindend verklaarde certificering voor de distribuanten in gewasbeschermingsmiddelen.

Kenmerken

Inzicht verschaffen in de in- en uitgaande stromen van gewasbeschermingsmiddelen

Een goedwerkend managementsysteem

Verhandelen van gewasbeschermingsmiddelen op verantwoorde wijze

Opslag en vervoer volgens relevante wetgeving uitvoeren

Voldoen aan wetgeving voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden