Het keurmerk Fair Produce is in beginsel voor bedrijven die Nederlandse paddenstoelen produceren en/of verhandelen. Met het keurmerk Fair Produce kunnen bedrijven aantonen dat ze een sociaal personeelsbeleid voeren dat aan de eisen voldoet. Daarmee wordt ‘goed werkgeverschap’ in de tuinbouwketen gestimuleerd.

Verder helpt Fair Produce retailers in hun (sociale) duurzaamheidsbeleid. Het grootste deel van de Nederlandse retailers kiest inmiddels voor Fair Produce gecertificeerde paddenstoelen. Ook foodservice-bedrijven kiezen hier vaak voor.

Kenmerken

Sociaal personeelsbeleid voeren dat aan alle eisen voldoet

‘Goed werkgeverschap’ in de tuinbouwketen wordt gestimuleerd

Modulair opgebouwde systeem kan in de toekomst ook voor andere producten uit de voedingstuinbouw worden aangepast