GLOBALG.A.P versie 6 voor groenten & fruit is beschikbaar in twee parallelle versies:

GLOBALG.A.P. versie 6 Smart
Dit is de standaard GLOBALG.A.P. versie en is geschikt voor de meeste bedrijven.

GLOBALG.A.P. versie 6 GFS
Ontworpen voor bedrijven die certificering met erkenning van GFSI nodig hebben.
Vanuit de sector was de vraag om een flexibeler en resultaatgerichtere norm, maar het was niet mogelijk om deze voorkeuren volledig in overeenstemming te brengen met de GFSI-vereisten. Als oplossing zijn er twee edities ontwikkeld: versie 6 Smart en versie 6 GFS.
De twee versies bevatten enkele verschillen in de GLOBALG.A.P. algemene eisen, zoals regels voor onaangekondigde audits. Onaangekondigde audits bij Smart audits worden maximaal 48 uur van tevoren aangekondigd, bij GFS audits vindt er geen aankondiging plaats. Beide edities worden geaccepteerd voor BRCGS en IFS inkoopeisen.

GLOBALG.A.P. groenten en fruit omvat de belangrijkste onderwerpen die plaatsvinden op het teeltbedrijf, van activiteiten vóór de oogst tot de verwerking na de oogst.
Kernonderwerpen voor versie 6 voor groenten en fruit zijn onder andere:

  • Traceerbaarheid
  • Voedselveiligheid
  • Gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers
  • Biodiversiteit
  • Energie-efficiëntie
  • Afvalbeheer
  • Meststoffen en biostimulanten
  • Water
  • Geïntegreerde bestrijding
  • Gewasbeschermingsmiddelen

Het schema is opgebouwd uit principes en criteria (P&C’s). P&C’s worden beoordeeld op drie niveaus:
Major Must, Minor Must en Aanbevelingen.

Bedrijven moeten voldoen aan 100% van de Major Must controlepunten, aan minimaal 95% van de Minor Must controlepunten, voor Aanbevelingen is er geen minimale vereiste.

Kenmerken

Traceerbaarheid

Versterking van imago

Internationaal erkend

Voldoet aan eisen van supermarkten