De ISO 9001 norm wordt gezien als DE internationale standaard voor kwaliteitsmanagement. Tevens biedt deze norm u een goede basis voor ontwikkelinitiatieven.

HLS-structuur
De ISO 9001:2015 norm is een van de eerste normen waarin de High Level Structure (HLS) in is verwerkt. Deze HLS biedt u de mogelijkheid om naast de 9001 norm ook andere managementnormen te integreren in het managementsysteem. Dit levert aanzienlijk tijdwinst op wanneer uw organisatie meerdere kwaliteitsmanagementsystemen heeft geïmplementeerd welke zijn gebaseerd op de HLS structuur.

Risico gebaseerd denken
Risico gebaseerd denken is van essentieel belang om een kwaliteitsmanagementsysteem doeltreffend te implementeren. In eerdere normen van ISO 9001 was dit onderdeel al aanwezig, denkt u hierbij aan bijvoorbeeld preventieve en corrigerende maatregelen. In de ISO 9001:2015 norm wordt uw organisatie gestimuleerd om het kwaliteitsmanagementsysteem in te richten aan de hand van belangrijke risico’s en kansen welke voor de organisatie spelen.

De nieuwe ISO 9001:2015 norm biedt u handvaten om acties te plannen en te implementeren om risico’s en kansen op te pakken.

Kenmerken

High Level Structure (HLS) is in schema verwerkt

Kwaliteitsmanagementsysteem inrichten aan hand van risicoanalyse

De internationale standaard voor kwaliteitsmanagement