De ISO 9001 norm wordt gezien als dé internationale standaard voor kwaliteitsmanagement. Tevens biedt deze norm u een goede basis voor ontwikkelinitiatieven.

HLS-structuur
De ISO 9001:2015 norm is een van de eerste normen waarin de High Level Structure (HLS) in is verwerkt. Deze HLS biedt u de mogelijkheid om naast de 9001 norm ook andere managementnormen te integreren in het managementsysteem. Wanneer uw organisatie meerdere kwaliteitsmanagementsystemen gebaseerd op de HLS heeft geïmplementeerd, levert dit aanzienlijk tijdswinst op.

Risico-gebaseerd denken
Risico-gebaseerd denken is van essentieel belang om een kwaliteitsmanagementsysteem doeltreffend te implementeren. In eerdere normen van ISO 9001 was dit onderdeel al aanwezig in de vorm van preventieve en corrigerende maatregelen. In de ISO 9001:2015 norm wordt uw organisatie gestimuleerd om het kwaliteitsmanagementsysteem in te richten aan de hand van belangrijke risico’s en kansen welke voor de organisatie spelen.

De nieuwe ISO 9001:2015 norm biedt u handvatten om acties te plannen, te implementeren en risico’s en kansen aan te pakken.

Kenmerken

High Level Structure (HLS) is in schema verwerkt

Kwaliteitsmanagementsysteem inrichten aan hand van risicoanalyse

De internationale standaard voor kwaliteitsmanagement