De Kleurkeur-richtlijn bestaat uit de modules Kleurkeur Groen en Kleurkeur Blauw.
Kleurkeur Groen beschrijft het proces betreffende ecologisch beheer van bermen en groenstroken gericht op het in stand houden of verbeteren van de natuurkwaliteit van inheemse flora en fauna in de kruidachtige vegetaties. Kleurkeur Blauw beschrijft het proces betreffende ecologisch beheer van watergangen van minder dan 8 meter breed, gericht op het in stand houden of verbeteren van de natuurkwaliteit van inheemse flora en fauna in zowel het natte als droge profiel van deze watergangen.
Kleurkeur is een add-on voor Groenkeur BRL Groenvoorziening. Kleurkeur Groen en/of Kleurkeur Blauw worden dan ook samen met BRL Groenvoorziening uitgevoerd.

Dit keurmerk is ontwikkeld door de Vlinderstichting in samenwerking met Stichting Groenkeur.

Kenmerken

Gemakkelijk te integreren met Groenkeur BRL Groenvoorziening

Omschrijft kwaliteitseisen die een goede uitvoering van ecologisch bermbeheer waarborgen

Constructieve bijdrage aan het behoud en herstel van de Nederlandse biodiversiteit