De Kleurkeur richtlijn beschrijft een proces voor het ecologisch beheer van bermen en groenstroken. Beheer dat ruimte laat voor planten en dieren, in het bijzonder voor insecten. Het is een garantie voor biodiversiteit, gekoppeld aan de kwaliteit van Groenkeur-deelnemers. De audits voor Kleurkeur worden dan ook samen met Groenkeur audits uitgevoerd.

Dit keurmerk is ontwikkeld door de Vlinderstichting in samenwerking met Stichting Groenkeur.

Kenmerken

Gemakkelijk te integreren met o.a. ISO 9001 en Groenkeur

Omschrijft kwaliteitseisen die een goede uitvoering van ecologisch bermbeheer waarborgen

Constructieve bijdrage aan het behoud en herstel van de Nederlandse biodiversiteit