‘On the way to PlanetProof’ is een onafhankelijk duurzaamheidskeurmerk voor onder andere groenten, fruit, bloemen, planten, bomen en bloembollen. PlanetProof-producten zijn duurzamer geproduceerd. Zo weten consumenten zeker dat zij een product kopen dat goed is voor mens, dier, natuur en milieu.

Alléén boeren en tuinders die aan strenge eisen voldoen, mogen het keurmerk PlanetProof gebruiken. Deze leveranciers worden PlanetProof gecertificeerd als ze op duurzamere wijze produceren of telen. Ook handelaren, verpakkers en bewerkers van producten moeten aan PlanetProof-criteria voldoen.
On the way to PlanetProof boeren en tuinders werken aan schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede waterkwaliteit en dierenwelzijn. Ze besteden aandacht aan meer natuur op het landbouwbedrijf, circulair afval verwerken en recyclen. De eisen voor PlanetProof worden ieder jaar herzien en waar mogelijk aangescherpt.

Kenmerken: PlanetProof zet in op de volgende gebieden

Bodem, landschap & biodiversiteit

Water

Energie

Productie & consumptie

Klimaat

Diergezondheid en -welzijn