Ja. Vrijgesteld zijn producenten van gewasbeschermingsmiddelen (toelatingshouders) die gewasbeschermingsmiddelen afleveren aan distributeurs én producenten die middelen afleveren aan professionele gebruikers met het oog op zaadbehandeling of zaadontsmetting door die gebruikers zelf. Tenslotte zijn loonwerkers, die beschikken over een geldig certificaat Voedselkwaliteit Loonwerk (VKL-G), met de extra module handel en niet meer dan 1.500 kilogram/liter verkopen of afleveren per jaar bijna volledig vrijgesteld. Bijna volledig, omdat iedereen die handelt in gewasbeschermingsmiddelen – dus ook een loonwerker – zich wel dient te registreren bij de Stichting CDG.