Artikel 2.1. van het CDG certificatieschema bepaalt onder andere dat het leveren van professionele gewasbeschermingsmiddelen uitsluitend is toegestaan aan:
– Bedrijven die staan ingeschreven bij de stichting CDG.
– Eindgebruikers met Nederlands grondgebied.
– Bedrijven die niet CDG gecertificeerd zijn maar waarbij vooraf vast staat dat deze middelen niet in Nederland op de markt zullen worden gebracht. Voor dergelijke leveringen is het gebruik van kettingbeding ‘Doorlevering CDG’ en ondertekening door beide partijen een vereiste.