Wanneer gewasbeschermingsmiddelen afzonderlijk worden gefactureerd spreken wij over handel. Dus een loonwerker die gewasbeschermingsmiddelen verspuit en deze dienst als één geheel factureert, wordt niet gezien als handelaar. Een depothouder kan niet zelfstandig gewasbeschermingsmiddelen factureren, want dan ben je als zelfstandige aan het handelen en dien je te beschikken over een geldig certificaat.