In paragraaf 5.2 van de CDG-norm staat beschreven dat: “Indien het bedrijf opslag van gewasbeschermingsmiddelen heeft uitbesteed aan een derde partij, dan fungeert deze partij als depothouder. Het bedrijf meldt depothouder(s) aan bij de stichting, op basis van het hiervoor bestemde formulier.”

Als definitie stelt de norm:
Depothouder: een (externe) organisatie die:
1. professionele gewasbeschermingsmiddelen in beheer heeft, die eigendom zijn van een CDG bedrijf en
2. niet zelf verkoopactiviteiten verricht met professionele gewasbeschermingsmiddelen.