MPS Group

De MPS Groep faciliteert wereldwijd tuinbouwondernemers in hun ambitie te verduurzamen.

MPS-ECAS voert onafhankelijke audits uit en kent voor de tuinbouw relevante certificaten toe aan alle schakels binnen de keten. Door onze sectorkennis proactief te delen, ondernemers te stimuleren, de sector te adviseren en partijen met elkaar te verbinden, versnellen we het duurzaamheidsdenken en –handelen van ondernemers. Daarmee dragen we actief bij aan de wereldwijde verduurzaming van de tuinbouwsector.

MPS-ECAS certificeert bedrijven voor MPS-schema’s, maar ook voor certificatieschema’s van andere organisaties. Voorbeelden zijn GLOBALG.A.P., On the way to PlanetProof, Fair Produce, BRCGS Food, Groen Label Kas, CDG, ISO en RHP.

Met een wereldwijd netwerk bedient ons team vanuit de thuisbasis in Nederland op innovatieve en ondernemende wijze de internationaal opererende tuinbouw.

Ruud van den Akker

Senior Auditor MPS-ABC

Kees van den Boogert

Senior Auditor

Hans van Driel

Senior Auditor

Leen van Driel

Senior Auditor

Roy van den Ende

Operations Officer

Mark van Erp

Senior Auditor

Rick van der Hoeven

Auditor

Anton Janssen

Senior Auditor

Iris Kuntz

Planner

Remco Landsmeer

Manager Operations

Daisy van Leeuwen

Quality Assurance Specialist

Luísa Mealha-Stigter

Auditor

Laura Poelstra

Auditor

Merel Reinders

Manager Auditing

Henry van Riet

Auditor

Henk Rietveld

Auditor

Lesley Scheffers

Auditor

Elisabeth Schoonhoven

Planner

Lars Steijvers

Auditor

Marcel Straver

Senior Auditor

Daan de Vries

CEO

Donald Westerbeek

Manager Auditing

Frank Woets

Senior Auditor

College van Deskundigen MPS-ECAS

Voor MPS-ECAS is het van groot belang om onafhankelijk, onpartijdig en objectief haar werk te kunnen doen. Om dat te realiseren en te bewaken heeft MPS-ECAS het College van Deskundigen (CvD) ingesteld.

Het CvD is samengesteld uit organisaties die een belang hebben bij de activiteiten van MPS-ECAS. Belangrijkste taak daarbij is het ondersteunen van MPS-ECAS bij het ontwikkelen van haar beleid met betrekking tot onpartijdigheid van haar certificatieactiviteiten. Het CvD kan gevraagd en ongevraagd adviezen geven en in actie komen als de objectiviteit, onpartijdigheid of onafhankelijkheid van MPS-ECAS in gevaar komt.

Daarnaast is het CvD een adviesorgaan van de Operational Manager van MPS-ECAS waarin alle belanghebbenden bij de door MPS-ECAS gecertificeerde certificatieschema’s en normen de gelegenheid hebben tot inspraak.

Het College van Deskundigen bestaat uit de volgende personen:

 • De heer L. Meijer, JUMBO (retail), voorzitter
 • Mevrouw L. van Wassenaer, Wageningen Economic Research (risico- en informatiemanagement in agrifood)
 • De heer L. Melissen, Stichting CDG (schema-eigenaar)
 • Vacant (tuinbouw, m.n. bollenteelt)
 • Vacant (AGF)
 • De heer J. Koeman, Glastuinbouw Nederland (groente- en siertelers)
 • De heer H. Dreesmann, (ondernemers in groenvoorziening)
 • De heer B. Griffioen, LTO Nederland (vakgroep Bomen en Vaste planten)
 • De heer F. Jonk, Royal FloraHolland (afzet sierteelt)
 • Mevrouw M. Vullings, FruitMasters (afzet fruit)
 • Mevrouw R. Franken, Stichting MPS (schema-eigenaar)

Accreditatie

MPS-ECAS beschikt over diverse accreditaties. Hiermee is de onpartijdigheid en deskundigheid van MPS-ECAS gewaarborgd. De Raad voor Accreditatie (RvA) beoordeelt regelmatig of MPS-ECAS nog aan de gestelde eisen voldoet. MPS-ECAS is in het bezit van een accreditatie voor uitvoering van systeemcertificering (C171) en product/procescertificering (C262).

Klik hier om de actuele accreditatie te bekijken.

Vragen of offerte aanvragen?

Heeft u vragen over onze diensten of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!