Voedselveiligheid is zeer belangrijk. Ketenpartners willen daarom van hun toeleveranciers de zekerheid hebben dat er alles aan gedaan is om klachten en problemen op het gebied van voedselveiligheid te voorkomen. BRCGS Food is internationaal schema voor voedselveiligheid, ooit ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk. Het is een GFSI-erkend schema.

De audits voor BRCGS worden onder andere door MPS-ECAS uitgevoerd. MPS-ECAS schrijft op basis van de uitgevoerde audit een BRCGS-auditrapport.

Kenmerken

HACCP beginselen

Traceerbaarheid verpakkingsmateriaal en eindproduct

Bedrijfshygiëne

Opleiding en training personeel

Beheersing kwaliteitsaspecten van het geleverde product

Verbeteren bedrijfsimago