Keurcompost is een gecertificeerd product dat wordt geproduceerd volgens strenge criteria. Deze zijn vastgelegd in de zogeheten ‘Beoordelingsrichtlijn Keurcompost’. Hierin zijn de kwaliteitseisen voor de samenstelling van Keurcompost opgenomen. Met dit certificaat voldoet het product altijd aan de eisen uit de Meststoffenwet en aan de eisen vanuit de markt ten aanzien van de landbouwkundige en fytosanitaire eigenschappen. De voorwaarden met betrekking tot onafhankelijke controles (audits), monstername en transport zijn ook in de ‘Beoordelingsrichtlijn’ vastgelegd.

Kenmerken

Kwaliteitseisen samenstelling Keurcompost

Voldoet aan eisen Meststoffenwet

Voldoet aan eisen vanuit de markt