Groenkeur is een keurmerk voor dienstverlening in het groen. Groenkeur geeft voor vier vakdisciplines een certificaat uit. Elk certificaat heeft zijn eigen beoordelingsrichtlijnen (BRL).

De vakdisciplines met bijbehorende certificaten zijn:
1. Groenvoorziening (als add-on Kleurkeur)
2. Boomverzorging
3. Dak-/gevelbegroening

Het keurmerk is een hulpmiddel om de kwaliteit te bewaken en te bevorderen. De richtlijnen gelden als norm; het zijn de minimale eisen waar deelnemende bedrijven aan dienen te voldoen. De normen garanderen de opdrachtgever dat afspraken worden nagekomen. De eisen zijn enerzijds afgestemd op wensen van opdrachtgevers en anderzijds op de aanwezige capaciteiten van uitvoerende groenbedrijven. Als kwaliteitslabel staat Groenkeur voor kennis, vakmanschap, duurzaamheid en professie. Groenkeur schept duidelijkheid, biedt zekerheid en toont respect voor groen! MPS-ECAS is thuis in ‘het groen’ en bekend met alle vier vakdisciplines en bijbehorende beoordelingsrichtlijnen van Groenkeur.

Kenmerken

Groenvoorziening

Boomverzorging

 Dak-/gevelbegroening