De GLOBALG.A.P. Chain of Custody Standard (CoC) is een certificaat voor alle bedrijven en (detail)handelaren die omgaan met GLOBALG.A.P. gecertificeerde producten (of daaraan gebenchmarkte certificatieschema’s zoals MPS-GAP).

De GLOBALG.A.P. CoC Standard volgt producten gedurende het hele proces, van kweker tot retailer. Het stelt eisen aan het gebruik van gecertificeerde producten en de juiste scheiding van gecertificeerde en niet-gecertificeerde producten in de verwerkingseenheden. Handelaren, verwerkers en distributeurs kunnen op geloofwaardige wijze aantonen dat zij gecertificeerde producten verkopen, de traceerbaarheid aantonen en zichtbaar worden op de GLOBALG.A.P. website.

MPS-ECAS kan de betreffende audit eventueel uitvoeren in combinatie met de MPS-Florimark Trade-audit.

Kenmerken

Voldoet aan eisen van de markt

Verbreding van afzetmogelijkheden

Traceerbaarheid staat centraal

Versterking van imago van uw bedrijf

Internationaal erkend