Een Groen Label Kas is een tuinbouwkas voor het bedrijfsmatig telen van tuinbouwgewassen met een lagere milieubelasting. Het certificaat draagt daarom bij aan verduurzaming van de glastuinbouw en voldoet aan strenge milieueisen op onder andere de thema’s:
– klimaat;
– energie;
– gewasbescherming;
– waterkwaliteit en -kwantiteit;
– lichthinder.

Tuinbouwkassen die het certificaat Groen Label Kas behalen, kunnen deelnemen aan de overheidsregelingen MIA en Vamil en de Regeling groenprojecten. Tevens kan men met een GLK-certificaat in aanmerking komen voor het Borgstellingsfonds (Borgstelling MKB-landbouwkredieten).

Kenmerken

Draagt bij aan verduurzaming van de glastuinbouw

Voldoet aan strenge milieueisen

Lagere milieubelasting

Mogelijkheid tot deelname aan het Borgstellingsfonds

Deelname aan overheidsregelingen MIA en Vamil

Deelname aan Regeling groenprojecten