GRASP staat voor GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice, en is een risicobeoordeling op het gebied van sociale aspecten op een bedrijf. Denk hierbij aan het welzijn en beloningsniveau van medewerkers alsook gezondheids- en veiligheidsaspecten.

Een GRASP-risicobeoordeling kan eenvoudig worden gecombineerd met de reguliere audit voor GLOBALG.A.P. De duur is afhankelijk van het aantal werknemers en het aantal bedrijfslocaties. Alle informatie met betrekking tot GRASP is beschikbaar op de website van GLOBALG.A.P.

Mocht u het GGN-label willen gebruiken op uw producten dan is het noodzakelijk dat u GRASP toevoegt aan uw G.A.P.-certificering.

Kenmerken

Gebaseerd op specifieke eisen voor sierteeltsector

Optimaliseren van bedrijfsvoering

Zichtbare verbetering van bedrijfskwaliteit

Duidelijke en betrouwbare productinformatie

Versterking bedrijfsimago bij inkopende handel