Met behulp van een Hygiënecode voldoet u aan de wettelijke eisen voor hygiënisch en voedselveilig werken. De code laat bijvoorbeeld zien dat u als producent zo goed mogelijk probeert risico’s op het gebied van voedselveiligheid te voorkomen. Het geeft aanwijzingen bij het hygiënisch produceren van producten in het kader van voedselveiligheid; de code is een gids met daarin regels om de voedselveiligheid en hygiëne te bewaken.

Wanneer de regels worden nageleefd, voldoet u aan de wettelijke voorschriften. De Hygiënecode geeft aandacht aan HACCP en aan andere basisvoorwaarden, zoals hygiëne, bouwkundige zaken, plaagdierbestrijding en opleiding.

Kenmerken

Gids voor bedrijven die met voedsel omgaan

Voldoen aan de wetten van voedselveiligheid

Zorgt voor het voorkomen van risico's op het gebied van voedselveiligheid