Met de introductie van het CDG certificatieschema (versie 3.0) is deze verklaring inderdaad komen te vervallen. Eindgebruikers met het afleveradres in het buitenland en grondbezit in Nederland moeten ook middelen met een Nederlands etiket kunnen blijven ontvangen. Dergelijke leveringen kunnen blijven plaatsvinden als het geldende kettingbeding ‘doorlevering CDG’ wordt ondertekend door beide partijen. Het kettingbeding dient vervolgens minimaal vijf jaar te worden bewaard in de administratie en eens per kwartaal te worden verzonden aan de Stichting CDG.