Ja, dat mag. Levering aan afnemers in het buitenland kan alleen op basis van een kettingbeding ‘doorlevering CDG’ of aan een CDG-deelnemer.  Het kettingbeding moet voorkomen dat geleverde middelen terug komen op de Nederlandse markt. Hiervoor tekenen zowel de leverende als ook de ondervangende partij het kettingbeding. Retourleveringen aan de oorspronkelijke verkoper vallen niet onder de definitie ‘op de markt brengen’.