De overheid heeft het definitieve Besluit om het CDG certificatieschema algemeen verbindend te verklaren op maandag 3 augustus 2009 gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf 1 januari 2010 dienen alle bedrijven die professionele gewasbeschermingsmiddelen op de markt brengen (zie vrijstellingen) in het bezit te zijn van een geldig CDG certificaat én te zijn aangemeld bij de Stichting CDG.