Vanwege de coronacrisis gelden extra maatregelen voor het uitvoeren van een audit bij u op het bedrijf.

Uiteraard volgen wij de richtlijnen van het RIVM waaronder:
• Was regelmatig minstens 20 seconden lang uw handen.
• Schud geen handen.
• Houd 1,5 meter afstand (twee armlengtes) van elkaar.

Daarnaast vragen wij u om te zorgen voor:
• Een ruimte waar de auditor rustig de controle kan uitvoeren. Dit wil zeggen geen volle kantine of keukentafel met spelende kinderen.
• Een leeg, glad en schoon tafelblad.
• Een tweede beeldscherm aangesloten op de computer, zodat u documenten kunt laten zien aan de auditor waarbij de 1,5 meter afstand geborgd blijft. Alternatief is de documenten printen of doorsturen naar de auditor.
• Een mogelijkheid om de handen te wassen.
• Begeleiding van de auditor zodat de auditor zo min mogelijk hoeft aan te raken (deurklinken/computer/documentatie).

De audit kan niet doorgaan indien:
• Niet aan de bovenstaande voorwaarden kan worden voldaan.
• U of de auditor last heeft van verkoudheidsklachten.
• U of de auditor of één van uw of diens huisgenoten verhoging, luchtwegklachten of last van benauwdheid heeft.
• Degene die de auditor moet rondleiden in een categorie valt met verhoogd risico (vanwege leeftijd, hart- of longproblemen, of andere kwalen).

De auditor zal één dag voor de afgesproken auditdatum contact met u opnemen om bovenstaande richtlijnen door te nemen. Tijdens dit gesprek kunt u aangeven of op uw bedrijf aanvullende maatregelen gelden. Mocht blijken dat niet aan alle richtlijnen kan worden voldaan, zal de audit worden verplaatst naar een latere datum of gekeken worden naar een alternatieve methode om de audit uit te voeren.